Centrum ogłoszeń

Notowanie Degis (DEG) w CandyBomb.

Notowanie Degis (DEG) w CandyBomb.
Drogi Bitgetowiczu, Droga Bitgetowiczko,
Mamy przyjemność ogłosić, że Degis (DEG) będzie wkrótce notowany w CandyBomb!
CandyBomb to platforma airdropów uruchomiona niedawno przez firmę Bitget. Użytkownicy, którzy wykonają zadania i zdobędą losy, wygrają airdropy tokenów.
Notowanie Degis (DEG) w CandyBomb.
O projekcie:
Degis jest pierwszym protokołem ochronnym typu all-in-one zbudowanym na Avalanche. Jego celem jest zbudowanie uniwersalnej platformy ochronnej kryptowalut i ukształtowanie zdecentralizowanego ekosystemu ochronnego. Usługi zarządzania ryzykiem Degis obejmują głównie zapewnienie mechanizmów ubezpieczeniowych w celu ochrony użytkowników przed atakami hakerskimi i innymi zagrożeniami. Zapewnia to użytkownikom bezpieczniejsze i bardziej niezawodne środowisko handlowe. Umożliwia też korzystanie z mechanizmów ubezpieczeniowych i nagród w celu zachęcenia użytkowników do przyczynienia się do bezpieczeństwa i stabilności platformy.
Degis pozyskał 3 mln USD finansowania.
Adres kontraktu ( Avalanche): 0x9f285507ea5b4f33822ca7abb5ec8953ce37a645
Tokenomia DEG (Degis):
Całkowita podaż DEG 100 000 000
Szczegóły dotyczące dystrybucji znajdują się poniżej.
Notowanie Degis (DEG) w CandyBomb. image 2
O Degis (DEG) CandyBomb
Notowanie Degis (DEG) w CandyBomb. image 3
Jak wziąć udział: Wykonaj zadania, aby otrzymać losy na loterię (do wyczerpania zapasów). Użytkownicy otrzymają airdrop na podstawie wyników losowania.
Zwycięskie losy zostaną wylosowane na podstawie liczby wydanych losów x współczynnik wygranej. Airdropy zostaną odpowiednio rozdystrybuowane.
Jak wziąć udział:
1. Zarejestruj się na Bitget
2. Przejdź na stronę CandyBomb i kliknij przycisk „ Zarejestruj się”.
3. Bitget rozpocznie naliczanie wolumenu obrotu na rynku spot i poleceń dopiero po rejestracji użytkownika w promocji
Pula handlowa spot
Pula handlowa spot: 600 000 DEG
Maksymalna ilość losów: 100 000
Maksymalna ilość wygrywających losów: 50 000
1 zwycięski los =12 DEG
Jak zdobyć losy:
1. Dokonuj transakcji na rynku spot w czasie trwania promocji, a otrzymasz losy na loterię.
*Handel na rynku spot obejmuje: handel tokenami, copy trading, handel strategiczny, handel z dźwignią.
2. Otrzymasz losy na podstawie wolumenu obrotów. Patrz tabela 1.
Notowanie Degis (DEG) w CandyBomb. image 4
Na przykład:
Użytkownik A osiągnął wolumen obrotu 1500 USDT w czasie trwania promocji, mieszcząc się w przedziale poziomu 1, dzięki czemu otrzymuje 1 los
Użytkownik B osiągnął wolumen obrotu 5500 USDT w czasie trwania promocji, mieszcząc się w przedziale poziomu 3, dzięki czemu otrzymuje 3 losy
3. Szacunkową liczbę losów możesz sprawdzić na swoim koncie w okresie trwania promocji.
*Użytkownicy mogą zauważyć, że liczba losów będzie się zmniejszać, gdy całkowita liczba wydanych losów osiągnie limit 100 000. Wynika to z działania systemu i jest normalnym zjawiskiem.
Pula poleceń
Pula poleceń: 600 000 DEG
Maksymalna ilość losów: 100 000
Maksymalna ilość wygrywających losów: 50 000
1 zwycięski los = 12 DEG
Jak zdobyć losy:
1. Zaproś znajomych, aby dołączyli do Bitget. Aby zaproszenie zostało zaliczone jako ważne, zaproszona osoba musi dokonać transakcji na rynku spot o wartości co najmniej 100 USDT w ramach promocji.
*Handel na rynku spot obejmuje: handel tokenami, copy trading, handel strategiczny, handel z dźwignią.
2. Otrzymasz losy na podstawie liczby ważnych poleceń. Patrz tabela 2.
Notowanie Degis (DEG) w CandyBomb. image 5
Na przykład:
Użytkownik A zaprosił łącznie 1 osobę, która dokonała transakcji o wartości 100 USDT na rynku spot, więc użytkownik A otrzyma 1 los.
Użytkownik B zaprosił łącznie 8 osób, każda z nich dokonała transakcji o wartości 100 USDT na rynku spot, więc użytkownik B otrzyma 3 losy.
3. Szacunkową liczbę losów możesz sprawdzić na swoim koncie w okresie trwania promocji.
*Użytkownicy mogą zauważyć, że liczba losów będzie się zmniejszać, gdy całkowita liczba wydanych losów osiągnie limit 100 000. Wynika to z działania systemu i jest normalnym zjawiskiem.
Pula Sunshine
Użytkownicy, którzy otrzymali losy, ale nie wygrali, mogą zgarnąć nagrody z puli Sunshine = 120 000 DEG.
Dystrybucja: Tokeny z puli Sunshine, które otrzyma każdy użytkownik zostaną obliczone w sposób opisany poniżej, a limit na użytkownika wynosi 12 DEG. Należy również pamiętać, że liczba tokenów będzie zaokrąglana w dół.
Indywidualna nagroda = liczba losów ÷ liczba przegranych losów wszystkich użytkowników uprawnionych do nagród z puli Sunshine x liczba tokenów w puli Sunshine
Na przykład:
Użytkownicy A, B i C nie mają żadnych zwycięskich losów. Liczba tokenów w puli Sunshine wynosi 20. Użytkownik A ma 10 nie przegranych losów; Użytkownik B 5 losów; Użytkownik C 1 los; w sumie 16 losów.
Użytkownik A otrzyma: 10 ÷ 16 x 20 = 12.5 = 12 DEG
Użytkownik B otrzyma: 5 ÷ 16 x 20 = 6.25 = 6 DEG
Użytkownik C otrzyma: 1 ÷ 16 x 20 = 1.25 = 1 DEG
Harmonogram Degis (DEG) w CandyBomb:
Notowanie Degis (DEG) w CandyBomb. image 6
Regulamin
  1. Bitget zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia dowolnego konta użytkownika z udziału w promocji według własnego uznania. Oprócz tego ma prawo do odebrania wszystkich nagród dowolnemu użytkownikowi uczestniczącemu w promocji, jeśli okaże się, że dopuścił się on oszustwa lub nielegalnego działania, lub naruszył obowiązującą umowę z użytkownikami, zasady, politykę, lub dowolny regulamin, warunki i ogłoszenia promocji, lub jeśli użytkownik jej nadużywa albo zakłóca lub podważa jej prawne działanie.
  2. Bitget zastrzega sobie prawo do ostatecznego decydowania o Regulaminie tego wydarzenia, w tym do zmian, poprawek lub nawet jego odwołania bez wcześniejszego powiadomienia.
Zastrzeżenie
Kryptowaluty podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności pomimo dużego potencjału wzrostu. Użytkownikom zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie własnych badań i inwestowanie na własne ryzyko.