Nowości produktowe

Reguły Bitget ST

Drogi Bitgetowiczu, Droga Bitgetowiczko,

Bitget uruchamia zestaw reguł specjalnego traktowania (ST), aby zadbać o bezpieczeństwo i doświadczenie handlowe użytkowników oraz płynność tokenów. Bitget oznaczy „ST” na określonych tokenach na platformie w oparciu o te zasady.

Token będą oznaczone znakiem ST, jeżeli:

1. Tokeny o niskiej głębokości, które utrzymują niską płynność przez dłuższy czas.

2. Tokeny o dużej zmienności cen (znaczne spadki cen w krótkim okresie).

3. Tokeny o niskim wolumenie obrotów.

4. Tokeny z rozpadającymi się zespołami projektowymi.

5. Tokeny projektów, które nie są już rozwijane ani utrzymywane.

6. Tokeny, w przypadku których stwierdzono niewłaściwe zachowanie mające na celu oszukanie użytkowników.

7. Tokeny, których zespoły projektowe zbankrutowały lub są podejrzane o bankructwo.

8. Tokeny z zespołami projektowymi, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają wszelkie obowiązujące przepisy prawa i regulacje.

9. Tokeny, w przypadku których Bitget stwierdził poważne naruszenia.

W przypadku projektów oznaczonych symbolem ST użytkownikom zaleca się daleko idącą ostrożność i optymalizację strategii handlowych. Bitget będzie je również uważnie obserwować i analizować. Następujące tokeny zostaną wycofane z oferty:

Tokeny oznaczone ST, które nie uległy poprawie po 30-dniowym okresie obserwacji.

Tokeny, które naruszają po raz czwarty zasady ST.