Szczegóły produktu

Umowa użytkownika Bitget dot. stakingu

1. Z dumą uruchamiamy Bitget Staking jako usługę stakingu i wydobywania kryptowalut dla użytkowników Bitget.com.

2. Korzystając z Bitget Staking, użytkownik bezwarunkowo zgadza się na wszystkie warunki Bitget.com oraz QA i upoważnia Bitget.com do dystrybucji odsetek zgodnie z zasadami platformy.

2.1 Wykup (standardowy): Jeśli zaczniesz stakować w dniu D (data), możesz poprosić o standardowy wykup po upływie D+1 dni. Okres wykupu jest zgodny z węzłami on-chain. Więcej szczegółów można znaleźć w opisach na stronie produktu Staking. Po okresie wykupu, stakowane tokeny wraz z odsetkami po odliczeniu opłat serwisowych zostaną przesłane na Twoje konto spot. (W okresie wykupu nie będą generowane żadne odsetki).

2.2 Wykup (ekspresowy): Jeśli zaczniesz stakować w dniu D (data), w zależności od projektu możesz poprosić o ekspresowy wykup w dniu D+3. Stakowane aktywa i odsetki zostaną przelane na konto spot w ciągu 10 minut, a platforma potrąci 10% wpływów jako prowizję za usługę. Limit dzienny jest ograniczony, a część, która przekroczy limit, może zostać wykorzystana tylko następnego dnia.

3. Korzystając z Bitget Staking, użytkownik zgadza się, że Bitget przydzieli i dostarczy dochód z odsetek zgodnie z zasadami platformy.

4. Korzystając z Bitget Staking, należy być w pełni świadomym ryzyka związanego z inwestycjami w kryptowaluty i postępować ostrożnie. Zgadzasz się, że wszystkie inwestycje na Bitget.com odzwierciedlają Twoje prawdziwe zamiary inwestycyjne i akceptujesz potencjalne ryzyko i zyski wynikające z Twoich decyzji inwestycyjnych. Wszystkie inwestycje na Bitget.com odzwierciedlają Twoje prawdziwe zamiary inwestycyjne i akceptujesz potencjalne ryzyko i zyski wynikające z Twoich decyzji inwestycyjnych.

5. Korzystając z Bitget Staking, należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju i upewnić się, że źródła aktywów są legalne i zgodne z przepisami.

6. Korzystając z Bitget Staking, należy w pełni zrozumieć ryzyko związane z inwestycjami w aktywa cyfrowe i odpowiednio podejmować decyzje.

7. Bitget zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania lub zakończenia usługi Bitget Staking. Bitget może zawiesić lub zakończyć usługę w razie potrzeby.

8. Bitget zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji tej umowy i ogłaszania tych zmian za pośrednictwem strony internetowej. Nie będzie żadnych innych powiadomień. Dalsze korzystanie z usługi Bitget Staking na naszej stronie internetowej będzie równoznaczne z akceptacją i wyrażeniem zgody na zmienione warunki.

9. Bitget Staking może napotkać opóźnienia, zawieszenia, zakończenia lub odchylenia z powodu opóźnienia sieci, awarii systemu komputerowego lub innej możliwej siły wyższej. Bitget dokłada wszelkich starań, aby utrzymać stabilne i skuteczne działanie usługi, jednak nie udziela żadnych gwarancji. Bitget nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezamierzone konsekwencje wynikające z powyższego.

10. Niniejsza umowa użytkownika może być dostępna w różnych wersjach językowych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, rozstrzygająca będzie wersja chińska.

Jako użytkownik przeczytałem i akceptuję Umowę użytkownika Bitget Staking. Jestem świadomy wszystkich związanych z tym zagrożeń.