facebook

Harmonogram opłat

user_icon
--

Zaloguj się, aby wyświetlić ekskluzywne stawki

Objaśnienie opłaty transakcyjnej

Opłaty spot
Opłaty za transakcje kontraktów futures
Stopa procentowa cross margin
Wpłaty i wypłaty
lub
lub

Brak danych

Uwaga: Opłaty te mogą nie mieć zastosowania do niektórych monet/tokenów w określonych okresach i mogą ulec zmianie w zależności od regionu. Rzeczywiste opłaty można znaleźć w historii transakcji.

Wyświetl stawkę opłaty makera

Słowniczek

Maker: Są to zlecenia złożone po określonej cenie, które nie są natychmiast realizowane przez zlecenie kontrahenta w księdze zleceń. Zamiast tego są one umieszczane w księdze zleceń i czekają na wypełnienie zlecenia kontrahenta. Na przykład, zakładając, że aktualna cena wynosi 100 USDT i złożone zostanie zlecenie kupna o wartości 90 USDT, wówczas zlecenie to zostanie umieszczone w księdze zleceń i będzie oczekiwać na wypełnienie zlecenia sprzedaży o wartości 90 USDT. Opłata transakcyjna uiszczana przy realizacji zlecenia to opłata maker.

Taker: Są to zlecenia złożone po określonej cenie, które są natychmiast realizowane przez zlecenie kontrahenta w księdze zleceń. Na przykład, zakładając, że aktualna cena wynosi 100 USDT i zostanie złożone zlecenie kupna o wartości 100 USDT, zlecenie to zostanie natychmiast wypełnione. Opłata transakcyjna uiszczana przy realizacji zlecenia to opłata taker.

Wolumen obrotu z ostatnich 30 dni: Całkowity wolumen obrotu na wszystkich kontach głównych i subkontach w ciągu ostatnich 30 dni jest obliczany codziennie o godzinie 18:00 (UTC+2). Natychmiast po utworzeniu subkonta będą korzystać z tej samej struktury opłat, co konto główne.

Posiadane aktywa: Bitget codziennie o godzinie 18:00 (UTC+2) wykonuje snapshot wszystkich aktywów na Twoich kontach spot, kontraktów futures zabezpieczonych USDC, kontraktów futures zabezpieczonych USDT, kontraktów futures zabezpieczonych monetami, P2P, Wealth Management oraz innych kontach i przelicza je na ich cenę w USDT w momencie wykonania snapshota. Aktywa spot obejmują dostępne, zablokowane i zamrożone aktywa (aktywa pożyczone za pośrednictwem Pożyczki krypto nie są uwzględnione); aktywa futures obejmują depozyt zabezpieczający i zamrożone aktywa (niezrealizowany P&L nie jest uwzględniony); aktywa P2P obejmują dostępne aktywa (zamrożone aktywa nie są uwzględnione).

24-godzinny limit wypłat: Bitget określa dzienny limit wypłat (przeliczony na USD) na podstawie poziomu VIP. W ciągu jednego dnia nie można wypłacić więcej niż wynosi limit wypłat.

Przegląd awansów VIP

  • Użytkownicy, którzy spełnią wymagania dotyczące wolumenu obrotu spot, wolumenu obrotu futures i nowych posiadaczy BGB dla różnych poziomów VIP, będą mogli korzystać z najwyższego poziomu korzyści VIP dostępnych dla użytkowników. Na przykład, jeśli użytkownik spełnia wymagania dla VIP 2 w handlu spot, ale tylko VIP 1 w handlu futures, zostanie automatycznie awansowany do VIP 2 dla handlu futures.
  • Kiedy użytkownik staje się VIP-em po raz pierwszy, spełniając wymagania dotyczące wolumenu obrotu, otrzyma okres karencji VIP, który chroni go przed degradacją przez 30 dni. Inni użytkownicy VIP, którzy nie spełniają już wymagań dotyczących poziomu, zostaną zdegradowani w oparciu o ich najnowsze dane.
  • Poziomy VIP są automatycznie aktualizowane o 3:00 (UTC+2) każdego dnia. Jeśli zachowanie handlowe użytkownika uruchamia kontrolę ryzyka, Bitget ma prawo dostosować jego poziom VIP.
  • .
Pobierz aplikację
Pobierz aplikację