banner

Blockchain4Her

Pagpapalakas ng mga kababaihan sa blockchain

Introduction to B4H

Tungkol sa B4H

Sa Bitget, nakatuon kami sa pagpapaunlad ng pagiging inklusibo at pagkakaiba-iba ng kasarian sa industriya ng blockchain. Ang aming Blockchain4Her initiative ay nakatuon sa pagtataas, pagbibigay kapangyarihan, pagtuturo, at pagyakap sa mga kababaihan sa blockchain, na tinitiyak ang pantay na pagkakataon at representasyon sa larangang ito ng pagbabago.

Sa pamamagitan ng Pagtataas, Pagpapalakas, Educating, at Pagyakap sa mga kababaihan, ang Blockchain4Her ay naglalayon na lumikha ng isang mas pantay at magkakaibang ecosystem, na nagpapalakas sa mga boses ng hindi mabilang na kababaihan.

Gracy sa UN Women 2024

Isipin ang isang mundo kung saan ang mga nakamit ng kababaihan sa tech ay hindi ang pagbubukod ngunit ang pamantayan. Noong Marso 2024, gumawa si Bitget ng makabuluhang hakbang patungo sa hinaharap na iyon. Nasasabik kaming ibahagi na si Gracy, Bitget CEO, ang magiging sentro ng mga global discussion tungkol sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa United Nations.

Sa ika-68 na sesyon ng Commission on the Status of Women (CSW), hindi lang tayo dumalo; kami ay mga tagapagtaguyod at boses para sa pagbabago. Mula Marso 11 hanggang 22, tatayo si Gracy kasama ng mga kinatawan mula sa buong mundo para isulong ang isang priyoridad na sumasalamin sa sarili natin sa Bitget — pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan sa pamamagitan ng blockchain.

Gracy at UN Women 2024

B4H highlight

Ang tatlong haligi ng Blockchain4Her

Inspiring Female Pioneers

Nakaka-inspire na mga babaeng pioneer

Promoting Tech Leadership

Pagsusulong ng pamumuno sa teknolohiya

Advancing Gender-Inclusive Breakthroughs

Pagsulong ng mga tagumpay na may kasamang kasarian

Gumagawa ng aksyon

Kurso sa akademya

Alamin ang mga pangunahing kaalaman ng teknolohiya ng blockchain, mga aplikasyon nito, at epekto nito sa pamamagitan ng aming komprehensibong kurso sa sarili. Ang kurso ay binubuo ng tatlong module bawat isa ay may sertipiko ng Bitget Academy sa pagtatapos. Kumpletuhin ang lahat ng tatlong module para makakuha ng pangkalahatang sertipikasyon.

Taking Action

Itaas at bigyan ng kapangyarihan

Elevate & Empower

Mga hakbangin sa pamumuno upang palakasin ang boses ng kababaihan sa blockchain.

Sa pamamagitan ng pagbibigay-kapangyarihan sa mga kababaihan para mag- lead at mag-contribute, nakikita ng Bitget ang mga kababaihan bilang pangunahing manlalaro sa rebolusyon ng blockchain.

Meetups (Q4)

Meetups (Q4)

Mga regional meetup para tulungan ang mga kababaihan na umasenso sa blockchain.

Nilalayon ng Bitget na bumuo ng isang sumusuporta at umuunlad na komunidad ng mga babaeng mahilig sa blockchain.

Turuan at E-embrace

Educate & Embrace

Mga pagkakataong pang-edukasyon upang bigyan ang mga kababaihan ng mga kasanayan sa blockchain.

Nagsusulong ang Bitget para sa pagkakaiba-iba at balanse ng kasarian sa mga posisyon sa pamumuno sa loob ng mga team at organisasyon.

May mga tanong o mungkahi? Mag-email sa amin: