facebook

Pagsunod at Pananagutan

Nakatuon kami sa pagprotekta sa iyong mga asset, at sineseryoso namin ang responsibilidad na ito. Ginagabayan tayo ng ating mga pagpapahalaga na gumawa ng mga pagpapasya na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating komunidad at may pangmatagalang epekto sa lipunan.

Ang aming mga operasyon ay isinasagawa nang mahusay at malinaw, at patuloy na umuunlad upang matugunan ang mga pamantayan ng pandaigdigang pagsunod sa cryptocurrency. Nakikipagtulungan kami sa mga kaakibat upang matiyak na tumpak ang aming impormasyon, at ligtas ang aming platform. Nag-aalok kami ng mga serbisyo at produkto sa aming mga user na sumasalamin sa aming nangunguna sa industriya na seguridad at kredibilidad.

account-share-3
Ibahagi
compliance-banner
Ang aming Compliance Framework
framework-img-1
Identify
framework-img-2
Tayahin
framework-img-3
Ipatupad
framework-img-4
Suriin
1. Pamamahala ng Pagsunod
2. eKYC
3. Blockchain Analytics
4. Cybersecurity

Mag-trade nang ligtas

Mag-rehistro na ngayon
I-download ang APP
I-download ang APP