Bitget Launchpad
Đầu tư vào các dự án tốt nhất trước khi các dự án "go to the moon"
Bitget Launchpad là nơi chúng tôi chọn ra những dự án sáng giá nhất cho bạn. Giờ đây, bạn có thể mua mã thông báo trong giai đoạn đầu của các dự án bằng BGB.

Hãy chọn chúng tôi cho dự án của bạn

  • Xúc tiến toàn cầu

    Dự án của bạn sẽ hiển thị với hàng triệu người dùng Bitget trên toàn thế giới

  • Kết nối hơn 2000 người có tầm ảnh hưởng

  • Hệ sinh thái đa dạng

  • Chiến dịch Bespoke

Xem Thêm