Trung tâm Thông báo

T2T2 sắp được ra mắt trên Bitget Launchpad! Cam kết BGB và lập đội!

T2T2 sắp được ra mắt trên Bitget Launchpad! Cam kết BGB và lập đội để tham gia.

Truy cập Bitget Launchpad

Giới thiệu về dự án

T2T2 là một nền tảng xã hội Web3 toàn diện được triển khai trên Ethereum và Base Chain, tập trung vào các tương tác xã hội trên chuỗi đầy sáng tạo. Dự án nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ xã hội hóa trong một nền tảng cho tất cả người dùng trong không gian Web3. T2T2 cho phép người dùng, đội ngũ phát triển dự án và KOL dễ dàng tham gia, giao lưu để tối đa hóa giá trị kinh tế cá nhân.

Website | Twitter | Discord

Thông tin về T2T2 Launchpad

Tên token: T2T2

Tổng nguồn cung: 10,000,000,000 T2T2

Tổng phân bổ cho Launchpad: 133,333,333 T2T2

Tỷ giá hoán đổi: 1 T2T2 = 0.0015 USDT (Giá hoán đổi BGB sẽ được công bố sau khi thời gian tính toán nắm giữ bắt đầu)

Giới hạn cá nhân: 666,666 T2T2

Hướng dẫn tham gia:

1. Đăng nhập vào tài khoản Bitget.

2. [Giai đoạn lập đội]

Người dùng có thể tự do thành lập đội trong thời gian ưu đãi. Một đội hợp lệ phải có ít nhất 3 thành viên, các thành viên phải hoàn thành xác minh danh tính và có ít nhất 50 BGB để đủ điều kiện. Người dùng hiện tại chỉ có thể thành lập đội, trong khi người dùng mới có thể tham gia đội hoặc thành lập một đội mới.

*Người dùng hiện tại là những người đã đăng ký Bitget trước khi giai đoạn lập đội bắt đầu. Người dùng đăng ký sau khi giai đoạn lập đội bắt đầu sẽ được coi là người dùng mới.

Quy tắc lập đội:

Sau khi ưu đãi bắt đầu, tất cả người dùng đủ điều kiện (đã hoàn tất xác minh danh tính và nắm giữ ít nhất 50 BGB trong tài khoản tài sản) có thể đăng ký làm đội trưởng, lập một đội và gửi lời mời.

Bước 1: Đội trưởng mời bạn bè (chỉ được mời người dùng mới) tham gia đội của họ.

Bước 2: Người được mời phải đăng ký, hoàn tất xác minh danh tính và nắm giữ ít nhất 50 BGB trong tài khoản tài sản để đủ điều kiện chấp nhận lời mời và tham gia đội.

Bước 3: Sau khi gia nhập đội, các thành viên trong đội cũng có thể gửi lời mời đến bạn bè. Một đội hợp lệ cần có ít nhất 3 thành viên.

* Nếu đội đã đầy, bạn bè của bạn có thể tham gia các đội khác (nếu họ là người dùng mới) hoặc tạo một đội mới.

3. [Thời gian tính toán nắm giữ] Nắm giữ BGB trong tài khoản tài sản của bạn để tính toán khối lượng nắm giữ BGB trung bình của bạn dựa trên ảnh chụp nhanh tài khoản. Số lượng BGB mà người dùng nắm giữ trong tất cả tài khoản (bao gồm tài khoản spot, tài khoản ký quỹ, tài khoản futures, tài khoản P2P và tài khoản Earn) sẽ được dùng để tính toán, bao gồm cả số lượng bị đóng băng hoặc bị khoá. Số lượng BGB bạn nắm giữ trong thời gian tính toán phải đạt yêu cầu tối thiểu.

Phương pháp tính toán:

Người dùng không có đội: Giới hạn cam kết BGB của bạn sẽ dựa trên lượng nắm giữ BGB trung bình trong suốt thời gian tính toán.

Thành viên trong đội: Số lượng BGB tối đa có thể cam kết = Số lượng BGB nắm giữ trung bình của bạn x 2.

4. [Thời gian cam kết] Giá hoán đổi BGB sẽ được công bố khi thời gian cam kết bắt đầu, đây sẽ là giá BGB trung bình trong thời gian tính toán (được tính sau mỗi 4 giờ).

5. Cam kết BGB theo cách thủ công

Nhấp vào nút Cam kết để cam kết BGB. BGB mà bạn cam kết sẽ bị khoá trong lúc chờ phân bổ.

6. Tính toán cam kết

Sau khi kết thúc thời gian cam kết, hệ thống sẽ tính toán số lượng token Launchpad phân bổ đến mỗi người dùng.

7. Khấu trừ BGB

Sau khi xác định số lượng phân bổ cho mỗi người dùng, Bitget sẽ khấu trừ số BGB tương ứng từ tài khoản của bạn. Token Launchpad và số BGB còn lại sẽ được tự động gửi đến tài khoản spot của bạn.

8. ‌Lưu ý:

(1) Chụp nhanh khối lượng BGB nắm giữ sẽ được thực hiện sau khi thời gian tính toán nắm giữ bắt đầu. Hãy chuẩn bị khoản nắm giữ của bạn càng sớm càng tốt. Khối lượng BGB nắm giữ trung bình của bạn = Tổng khối lượng BGB bạn nắm giữ tại mỗi thời điểm chụp nhanh ÷ Tổng số lần chụp nhanh. Tổng số lần chụp nhanh trong thời gian tính toán nắm giữ là cố định. Bạn có thể bị lỡ một vài đợt chụp nhanh nếu chưa chuẩn bị lượng nắm giữ BGB trước khi thời điểm tính toán nắm giữ bắt đầu.

(2) Tài khoản tạo lập thị trường và nhà môi giới không đủ điều kiện tham gia ưu đãi.
(3) Chỉ tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Các tài khoản phụ khi tham gia ưu đãi này sẽ bị loại và không được nhận phần thưởng.

Lịch trình T2T2 Launchpad

Giai đoạn ưu đãi

Ngày

Giai đoạn lập đội

14:00 27/10 - 14:00 06/11 (Giờ VN)

Thời gian tính toán nắm giữ

14:00 04/11 - 14:00 06/11 (Giờ VN)

Thời gian cam kết

17:00 06/11 - 17:00 07/11 (Giờ VN)

Kết quả

17:00 07/11 - 18:00 07/11 (Giờ VN)

Phân phối T2T2

18:00 07/11 - 19:00 07/11 (Giờ VN)

Mở giao dịch spot T2T2/USDT

19:00 07/11 (Giờ VN)

Thông tin tham gia:

Bitget tính toán khối lượng BGB nắm giữ trung bình như thế nào?

Tính toán cam kết BGB cho Bitget Launchpad