Mua CryptoThị trườngSao chépGiao dịchBot‌EarnWeb3KCGI

Snowball

Gia tăng thu nhập bằng tiền vốn được đảm bảo với Snowball!

Tất cả sản phẩm

Bạn có thể đăng ký sau:
2023-12-04 14:00:00
Chờ thanh toán
2023-12-01 ~ 2023-12-08  (7Ngày)
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Tăng giá BTC Snowball)
APR kép khi xảy ra sự kiện có hiệu lực mỗi ngày:3.50%
Phạm vi APR:0.00% ~ 24.50%
Thời gian thanh toán:2023-12-08
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Tăng giá ETH Snowball)
APR kép khi xảy ra sự kiện có hiệu lực mỗi ngày:3.50%
Phạm vi APR:0.00% ~ 24.50%
Thời gian thanh toán:2023-12-08
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Giảm giá BTC Snowball)
APR kép khi xảy ra sự kiện có hiệu lực mỗi ngày:3.50%
Phạm vi APR:0.00% ~ 24.50%
Thời gian thanh toán:2023-12-01(Hết hiệu lực)
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Giảm giá ETH Snowball)
APR kép khi xảy ra sự kiện có hiệu lực mỗi ngày:3.50%
Phạm vi APR:0.00% ~ 24.50%
Thời gian thanh toán:2023-12-08
Đã thanh toán
2023-11-24 ~ 2023-12-01  (7Ngày)
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Tăng giá BTC Snowball)
APR kép khi xảy ra sự kiện có hiệu lực mỗi ngày:3.50%
APR thanh toán:3.50%
Thời gian ghi nhận ước tính:2023-11-27 (Hết hiệu lực)
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Tăng giá ETH Snowball)
APR kép khi xảy ra sự kiện có hiệu lực mỗi ngày:3.50%
APR thanh toán:3.50%
Thời gian ghi nhận ước tính:2023-11-28 (Hết hiệu lực)
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Giảm giá BTC Snowball)
APR kép khi xảy ra sự kiện có hiệu lực mỗi ngày:3.50%
APR thanh toán:0.00%
Thời gian ghi nhận ước tính:2023-11-25 (Hết hiệu lực)
USDT-0USDT-1
Đăng ký USDT(Giảm giá ETH Snowball)
APR kép khi xảy ra sự kiện có hiệu lực mỗi ngày:3.50%
APR thanh toán:0.00%
Thời gian ghi nhận ước tính:2023-11-25 (Hết hiệu lực)

Lợi thế sản phẩm

Đảm bảo vốn
Được đảm bảo vốn sẽ giúp bạn yên tâm ngay cả trong những thời điểm thị trường biến động.
Lợi suất kép
Tài sản cơ sở có thể nhận APR lên đến 24.5%.
Hỗ trợ quy đổi sớm
Tài sản có tính linh hoạt cao, có thể được quy đổi bất kỳ lúc nào.

Câu Hỏi Thường Gặp