left-back

【重要資訊】關於一鍵跟單交易員分潤比例調整的公告

尊敬的 Bitget 全球用戶:

 

為提升跟單用戶體驗,Bitget 於2022年8月19日對一鍵跟單交易的分潤比例進行了調整,調整後,交易者最高可獲得跟單者 10% 的利潤分成,詳細情況如下:

鎖倉 BGB

分潤比例

2,000 BGB 4%
4,000 BGB 6%
6,000 BGB 8%
8,000 BGB 10%

 

謝謝您的支持,我們將繼續為您提供更好的產品和服務!

 

 

Bitget 團隊

2022年8月19日

 

【聯繫我們】

客戶服務:[email protected] 

商務合作:[email protected] 

量化做市場合作:[email protected] 

 

【官方渠道】

Telegram

Line

Facebook

Instagram

Youtube