Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易跟單策略理財Web3

BRC-20 市價

關於 BRC-20 價格

該標準於 2023 年 3 月由 @domodata 發起,其原始文檔和白皮書可在此處存取:https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/。BRC-20 代幣標準利用 JSON 資料的序數銘文來部署代幣合約、鑄造代幣和促進代幣轉移。
BRC-20 代幣的價格取決於不同加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞和公告以及監管變化等因素,因此BRC-20 代幣的價值可以在短時間內大幅波動,因此成為一種高度波動的投資。

所有 BRC-20 代幣

26,625 枚代幣
全部
熱門
進行中
代幣代碼價格市值24 小時交易量供應量已鑄幣持有人數交易
$47.8
76,498 Sats
$1.01B
0-marketcap-btc-icon16,228.7
$26.48M
0-volume-btc-icon423.78
21.00M
100.00%
18,556
7,682
$67.49
108,000 Sats
$6.83M
1-marketcap-btc-icon109.29
$1.27M
1-volume-btc-icon20.32
99,999
100.00%
5,210
1,781
$181.21
289,999 Sats
$1.83M
2-marketcap-btc-icon29.35
$319,173.11
2-volume-btc-icon5.11
10,000
100.00%
2,316
453
$0.6749
1,080 Sats
$28.73M
3-marketcap-btc-icon459.77
$3.83M
3-volume-btc-icon61.36
42.07M
100.00%
5,544
3,121
$0.0005843
0.9350 Sats
$591,235.1
4-marketcap-btc-icon9.46
$67,703.36
4-volume-btc-icon1.08
1000.00M
100.00%
301
113
$46.24
74,000 Sats
$1.12M
5-marketcap-btc-icon17.97
$141,302.82
5-volume-btc-icon2.26
24,000
100.00%
714
208
$36.17
57,880 Sats
$365,996.66
6-marketcap-btc-icon5.86
$113,589.97
6-volume-btc-icon1.82
10,000
100.00%
963
324
$0.{6}2812
0.0004500 Sats
$597.56M
7-marketcap-btc-icon9,562.77
$308.89M
7-volume-btc-icon4,943.26
2100.00T
100.00%
44,769
82,273
$23.12
36,999 Sats
$233,934.97
8-marketcap-btc-icon3.74
$3,070.98
8-volume-btc-icon0.04915
9,999
100.00%
499
13
$0.09814
150 Sats
$1.31M
9-marketcap-btc-icon20.1
$8,797.45
9-volume-btc-icon0.1408
13.37M
100.00%
292
24
$0.009373
15 Sats
$199,186.15
10-marketcap-btc-icon3.19
$17,573.08
10-volume-btc-icon0.2812
21.00M
100.00%
297
33
$0.01556
24.9 Sats
$330,649.02
11-marketcap-btc-icon5.29
$16,114.43
11-volume-btc-icon0.2579
21.00M
100.00%
493
52
$0.0002937
0.4700 Sats
$372,957.88
12-marketcap-btc-icon5.97
$1.01M
12-volume-btc-icon16.18
1000.00B
0.12%
8,985
2,409
$0.1437
230 Sats
$3.05M
13-marketcap-btc-icon48.88
$2.77M
13-volume-btc-icon44.33
21.00M
100.00%
1,043
1,442
$0.0009330
1.49 Sats
$24,409.01
14-marketcap-btc-icon0.3898
$10,771.33
14-volume-btc-icon0.1724
1000.00B
0.00%
1,020
90
$0.03124
50 Sats
$663,953.85
15-marketcap-btc-icon10.63
$80,483.66
15-volume-btc-icon1.29
21.00M
100.00%
694
98
$0.00
0.00 Sats
$0.00
16-marketcap-btc-icon0.00
$5,413.15
16-volume-btc-icon0.08663
69.70M
100.00%
272
17
$0.00
0.00 Sats
$0.00
17-marketcap-btc-icon0.00
$1,305.34
17-volume-btc-icon0.02089
21.00M
100.00%
147
7
$0.02812
45 Sats
$597,558.47
18-marketcap-btc-icon9.56
$92,077.32
18-volume-btc-icon1.47
21.00M
100.00%
450
115
$0.005686
9.1 Sats
$120,839.6
19-marketcap-btc-icon1.93
$26,877.39
19-volume-btc-icon0.4301
21.00M
100.00%
345
83
$0.00
0.00 Sats
$0.00
20-marketcap-btc-icon0.00
$350.56
20-volume-btc-icon0.005610
1000.00B
0.00%
338
6
$0.001107
1.67 Sats
$110,557.84
21-marketcap-btc-icon1.67
$10,955.71
21-volume-btc-icon0.1753
100.00M
100.00%
140
31
$0.00
0.00 Sats
$0.00
22-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
22-volume-btc-icon0.00
21.00M
100.00%
6
-
$0.003624
5.8 Sats
$77,018.65
23-marketcap-btc-icon1.23
$85,900.93
23-volume-btc-icon1.37
21.00M
100.00%
1,963
354
$0.00
0.00 Sats
$0.00
24-marketcap-btc-icon0.00
$3,530.98
24-volume-btc-icon0.05651
9,999
100.00%
100
8
$0.004374
7 Sats
$92,953.54
25-marketcap-btc-icon1.49
$11,557.6
25-volume-btc-icon0.1850
21.00M
100.00%
555
69
$8.51
19,998 Sats
$13,003.62
26-marketcap-btc-icon0.3055
$9,441.94
26-volume-btc-icon0.1511
21.00M
0.00%
214
4
$0.01125
18 Sats
$239,023.39
27-marketcap-btc-icon3.83
$595,884.38
27-volume-btc-icon9.54
21.00M
100.00%
588
505
$0.005549
8.88 Sats
$117,918.2
28-marketcap-btc-icon1.89
$25,557.84
28-volume-btc-icon0.4090
21.00M
100.00%
681
90
$0.00
0.00 Sats
$0.00
29-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
29-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
288
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
30-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
30-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
31
-
$0.005311
8.5 Sats
$112,858.88
31-marketcap-btc-icon1.81
$21,780.35
31-volume-btc-icon0.3486
21.00M
100.00%
701
85
$0.03624
58 Sats
$770,186.47
32-marketcap-btc-icon12.33
$665,454.57
32-volume-btc-icon10.65
21.00M
100.00%
1,839
1,038
$0.00
0.00 Sats
$0.00
33-marketcap-btc-icon0.00
$2,850.7
33-volume-btc-icon0.04562
2.10M
100.00%
120
7
$0.00
0.00 Sats
$0.00
34-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
34-volume-btc-icon0.00
210000.00T
0.00%
66
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
35-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
35-volume-btc-icon0.00
2,100
100.00%
60
-
$2.06
3,300 Sats
$20,867.12
36-marketcap-btc-icon0.3339
$9,143.55
36-volume-btc-icon0.1463
10,000
100.00%
423
52
$0.{7}1937
0.{4}3100 Sats
$1.96M
37-marketcap-btc-icon31.37
$11.67M
37-volume-btc-icon186.76
100.00T
100.00%
4,116
4,708
$0.02999
48 Sats
$637,395.7
38-marketcap-btc-icon10.2
$2.65M
38-volume-btc-icon42.48
21.00M
100.00%
1,917
4,363
$0.00
0.00 Sats
$0.00
39-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
39-volume-btc-icon0.00
1000.00M
0.00%
61
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
40-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
40-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
67
-
$0.04187
67 Sats
$4.24M
41-marketcap-btc-icon67.8
$2.75M
41-volume-btc-icon44.06
100.00M
100.00%
4,443
1,862
$0.01550
29.9 Sats
$326,807.37
42-marketcap-btc-icon6.31
$655,378.34
42-volume-btc-icon10.49
21.00M
100.00%
1,530
627
$0.009811
15.7 Sats
$208,481.51
43-marketcap-btc-icon3.34
$143,076.78
43-volume-btc-icon2.29
21.00M
100.00%
2,599
584
$0.{4}1807
0.03800 Sats
$13,267.26
44-marketcap-btc-icon0.2790
$8,538.36
44-volume-btc-icon0.1366
210000.00T
0.00%
302
12
$0.{7}3229
0.{4}5099 Sats
$15,848.55
45-marketcap-btc-icon0.2503
$9,326.97
45-volume-btc-icon0.1493
420000.00T
0.00%
164
21
$0.00
0.00 Sats
$0.00
46-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
46-volume-btc-icon0.00
1,000,000
0.00%
21
-
$0.01918
30.69 Sats
$407,534.87
47-marketcap-btc-icon6.52
$63,509.14
47-volume-btc-icon1.02
21.00M
100.00%
558
153
$0.00
0.00 Sats
$0.00
48-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
48-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
65
-
$0.02804
44.87 Sats
$595,832.18
49-marketcap-btc-icon9.54
$579,270.72
49-volume-btc-icon9.27
21.00M
100.00%
520
550

常見問題

BRC-20 是什麼?

BRC-20 標準簡介:BRC-20 是一個實驗性標準,展示了在比特幣 Layer 1 上建立同質化代幣的過程。這種創新方法採用了序數理論和銘文來模擬同質性。
歷史背景:BRC-20 代幣源自於有趣的 Dune 儀錶板概念,並受到 .sats 名稱的啟發,於 2023 年 3 月推出。自誕生以來,它們已佔比特幣交易總量的 3%,聚集了 25 萬名用戶,實現了超過 1.5 億美元的鏈上交易量和 30 億美元的鏈下交易量。
下載 App
下載 App
繁體中文
USDUSD