Bitget App
Trade smarter
快捷买币行情交易跟单策略理财Web3

存储 板块币种市值榜

存储 板块共收录 40 个币种,板块总市值是 $14.87B ,平均涨幅是 +1.33%;列表中币种是根据市值排列。

在区块链和加密货币领域,分布式存储是一个至关重要的概念。它涉及将数据分散存储在多个节点或服务器上,每个节点仅保存数据的一部分。这种方法提高了数据存储的可靠性和安全性,是像元宇宙和非同质化代币(NFT)这样的去中心化平台的关键组成部分。在区块链和加密货币生态系统内,分布式存储为去中心化存储系统提供了强大的可靠性,优化了内容存储和传递的效率。

查看更多

名称价格24h %
focusIcon
$12.92-1.35%
focusIcon
$7.87-4.28%
focusIcon
$25.15+56.96%
focusIcon
$0.{5}1113-1.81%
focusIcon
$0.009477-2.49%
focusIcon
Holo
HoloHOT
$0.002722+0.52%
focusIcon
$0.7540+1.88%
focusIcon
Flux
FluxFLX
$1.06+3.70%
focusIcon
$0.2970-7.14%
focusIcon
Storj
StorjSTORJ
$0.7848+7.95%
focusIcon
$3.83-3.68%
focusIcon
$0.3868+1.86%
focusIcon
$0.3562-7.51%
focusIcon
$1.02-1.26%
focusIcon
$1.97-2.28%
focusIcon
$0.5553+11.02%
focusIcon
$0.1448+1.57%
focusIcon
$0.02614+1.83%
focusIcon
$0.8787+4.19%
focusIcon
$0.1674+15.70%
focusIcon
Lambda
LambdaLAMB
$0.003713-11.99%
focusIcon
$0.08579-13.83%
focusIcon
$0.01798-0.55%
focusIcon
$0.{4}5893-4.55%
focusIcon
$0.3006+11.02%
focusIcon
$0.2341-8.86%
focusIcon
$0.0005561-2.73%
focusIcon
Tapx
TapxTAP
$0.001023+0.01%
focusIcon
$0.007993--
focusIcon
$0.008688-2.13%
focusIcon
$0.04200-0.43%
focusIcon
Zus
ZusZCN
$0.2264-5.65%
focusIcon
$1.18-10.64%
focusIcon
Edge
EdgeEDGE
$0.2208+6.57%
focusIcon
$0.02395-0.18%
focusIcon
$0.06013+21.41%
focusIcon
$0.001118-16.43%