Bitget App
Trade smarter
快捷买币行情交易跟单策略理财Web3

BRC-20 市价

关于 BRC-20 价格

该标准于2023年3月由 @domodata 发起,其原始文档和白皮书可在此处访问:https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/。BRC-20 代币标准利用 JSON 数据的序数铭文来部署代币合约、铸造代币和促进代币转移。
BRC-20 代币的价格取决于不同加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素,因此 BRC-20 代币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。

所有 BRC-20 代币

26,922 枚代币
全部
热门
进行中
代币代码价格市值24小时交易量供应量已铸币持有人数交易
$51.59
79,299 Sats
$1.08B
0-marketcap-btc-icon16,634.36
$27.75M
0-volume-btc-icon426.46
21.00M
100.00%
18,756
7,764
$65.06
99,999 Sats
$6.50M
1-marketcap-btc-icon99.89
$1.35M
1-volume-btc-icon20.81
99,999
100.00%
5,204
1,810
$143.14
220,000 Sats
$1.43M
2-marketcap-btc-icon21.98
$333,222.97
2-volume-btc-icon5.12
10,000
100.00%
2,318
458
$0.3468
533 Sats
$14.57M
3-marketcap-btc-icon223.98
$4.31M
3-volume-btc-icon66.28
42.07M
100.00%
5,619
3,297
$0.0005986
0.9200 Sats
$597,911.74
4-marketcap-btc-icon9.19
$71,403.5
4-volume-btc-icon1.1
1000.00M
100.00%
303
114
$46.37
71,700 Sats
$1.11M
5-marketcap-btc-icon17.23
$147,898.5
5-volume-btc-icon2.27
24,000
100.00%
714
210
$37.66
57,888 Sats
$376,216.46
6-marketcap-btc-icon5.78
$120,939.5
6-volume-btc-icon1.86
10,000
100.00%
962
335
$0.{6}3836
0.0005896 Sats
$804.69M
7-marketcap-btc-icon12,367.9
$321.74M
7-volume-btc-icon4,945.04
2100.00T
100.00%
44,990
82,407
$23.93
36,998 Sats
$239,533.28
8-marketcap-btc-icon3.7
$3,602.51
8-volume-btc-icon0.05537
9,999
100.00%
498
14
$0.06402
99 Sats
$857,033.22
9-marketcap-btc-icon13.25
$9,731.05
9-volume-btc-icon0.1496
13.37M
100.00%
294
27
$0.009700
15 Sats
$203,958.4
10-marketcap-btc-icon3.15
$18,785.03
10-volume-btc-icon0.2887
21.00M
100.00%
296
34
$0.01432
22 Sats
$301,166.81
11-marketcap-btc-icon4.63
$17,538.9
11-volume-btc-icon0.2696
21.00M
100.00%
494
54
$0.0002992
0.4599 Sats
$375,447.36
12-marketcap-btc-icon5.77
$1.06M
12-volume-btc-icon16.28
1000.00B
0.12%
9,033
2,424
$0.1249
192 Sats
$2.62M
13-marketcap-btc-icon40.28
$2.90M
13-volume-btc-icon44.54
21.00M
100.00%
1,048
1,454
$0.002206
3.39 Sats
$56,812.59
14-marketcap-btc-icon0.8732
$12,390.55
14-volume-btc-icon0.1904
1000.00B
0.00%
1,021
97
$0.03347
51.5 Sats
$702,911.18
15-marketcap-btc-icon10.82
$85,793.61
15-volume-btc-icon1.32
21.00M
100.00%
696
101
$0.00
0.00 Sats
$0.00
16-marketcap-btc-icon0.00
$5,636.17
16-volume-btc-icon0.08663
69.70M
100.00%
272
17
$0.008210
12.62 Sats
$0.00
17-marketcap-btc-icon0.00
$1,359.12
17-volume-btc-icon0.02089
21.00M
100.00%
147
7
$0.02603
40 Sats
$547,576.01
18-marketcap-btc-icon8.41
$96,163.53
18-volume-btc-icon1.48
21.00M
100.00%
450
116
$0.008133
12.5 Sats
$170,599.81
19-marketcap-btc-icon2.62
$36,314.38
19-volume-btc-icon0.5581
21.00M
100.00%
336
99
$0.00
0.00 Sats
$0.00
20-marketcap-btc-icon0.00
$365
20-volume-btc-icon0.005610
1000.00B
0.00%
340
6
$0.001107
1.67 Sats
$110,557.84
21-marketcap-btc-icon1.67
$11,407.07
21-volume-btc-icon0.1753
100.00M
100.00%
140
31
$0.00
0.00 Sats
$0.00
22-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
22-volume-btc-icon0.00
21.00M
100.00%
6
-
$0.004545
7 Sats
$95,458.57
23-marketcap-btc-icon1.47
$91,199.19
23-volume-btc-icon1.4
21.00M
100.00%
1,955
364
$0.00
0.00 Sats
$0.00
24-marketcap-btc-icon0.00
$3,676.45
24-volume-btc-icon0.05651
9,999
100.00%
100
8
$0.004228
7 Sats
$89,426.52
25-marketcap-btc-icon1.48
$12,033.75
25-volume-btc-icon0.1850
21.00M
100.00%
555
69
$8.51
19,998 Sats
$13,003.62
26-marketcap-btc-icon0.3055
$9,830.93
26-volume-btc-icon0.1511
21.00M
0.00%
216
4
$0.01144
17.88 Sats
$240,377.41
27-marketcap-btc-icon3.76
$620,550.92
27-volume-btc-icon9.54
21.00M
100.00%
587
506
$0.006506
10 Sats
$136,479.85
28-marketcap-btc-icon2.1
$27,007.64
28-volume-btc-icon0.4151
21.00M
100.00%
679
95
$0.2480
381.19 Sats
$0.00
29-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
29-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
289
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
30-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
30-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
31
-
$0.005311
8.5 Sats
$112,858.88
31-marketcap-btc-icon1.81
$22,677.67
31-volume-btc-icon0.3486
21.00M
100.00%
701
85
$0.03904
60 Sats
$818,879.12
32-marketcap-btc-icon12.59
$695,443.98
32-volume-btc-icon10.69
21.00M
100.00%
1,825
1,055
$0.00
0.00 Sats
$0.00
33-marketcap-btc-icon0.00
$2,968.15
33-volume-btc-icon0.04562
2.10M
100.00%
120
7
$0.00
0.00 Sats
$0.00
34-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
34-volume-btc-icon0.00
210000.00T
0.00%
66
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
35-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
35-volume-btc-icon0.00
2,100
100.00%
60
-
$2.03
3,300 Sats
$20,396.22
36-marketcap-btc-icon0.3318
$9,520.25
36-volume-btc-icon0.1463
10,000
100.00%
423
52
$0.{7}1170
0.{4}1799 Sats
$1.17M
37-marketcap-btc-icon17.97
$12.16M
37-volume-btc-icon186.85
100.00T
100.00%
4,112
4,721
$0.02993
46 Sats
$627,807.33
38-marketcap-btc-icon9.65
$2.78M
38-volume-btc-icon42.66
21.00M
100.00%
1,909
4,394
$0.00
0.00 Sats
$0.00
39-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
39-volume-btc-icon0.00
1000.00M
0.00%
61
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
40-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
40-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
67
-
$0.01617
25 Sats
$2.27M
41-marketcap-btc-icon35.04
$2.87M
41-volume-btc-icon44.06
100.00M
100.00%
4,445
1,863
$0.01367
21 Sats
$287,477.41
42-marketcap-btc-icon4.42
$683,685.14
42-volume-btc-icon10.51
21.00M
100.00%
1,521
632
$0.01806
27.8 Sats
$378,943.99
43-marketcap-btc-icon5.83
$154,753.54
43-volume-btc-icon2.38
21.00M
100.00%
2,572
630
$0.{4}1807
0.03800 Sats
$13,267.26
44-marketcap-btc-icon0.2790
$8,890.13
44-volume-btc-icon0.1366
210000.00T
0.00%
302
12
$0.{7}3229
0.{4}5099 Sats
$15,848.55
45-marketcap-btc-icon0.2503
$9,711.22
45-volume-btc-icon0.1493
420000.00T
0.00%
164
21
$0.00
0.00 Sats
$0.00
46-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
46-volume-btc-icon0.00
1,000,000
0.00%
21
-
$0.01844
30 Sats
$389,382.36
47-marketcap-btc-icon6.33
$66,125.6
47-volume-btc-icon1.02
21.00M
100.00%
560
153
$0.00
0.00 Sats
$0.00
48-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
48-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
65
-
$0.01617
25 Sats
$339,930.68
49-marketcap-btc-icon5.26
$604,327.15
49-volume-btc-icon9.29
21.00M
100.00%
523
552

常见问题

BRC-20 是什么?

BRC-20 标准简介:BRC-20 是一个实验性标准,展示了在比特币 Layer 1 上创建可替代代币的过程。这种创新方法采用了序数理论和铭文来模拟可替代性。
历史背景:BRC-20 代币源于有趣的 Dune 仪表盘概念,并受到 .sats 名称的启发,于2023年3月推出。自诞生以来,它们已占比特币交易总量的3%,聚集了25万用户,实现了超过1.5亿美元的链上交易量和30亿美元的链下交易量。
下载 App
下载 App
简体中文
USDUSD