C2C行情跟单交易策略理财Web3KCGI

趋势智盈

新型金融产品,适用于上涨或下跌行情
smartBanner

全部产品

距下次开放申购还有:
2023-12-04 14:00:00
待结算
2023-12-01 ~ 2023-12-08  (7)
BTC-0
BTC 申购(看涨 BTC 趋势智盈)
APR 区间:4.50% ~ 19.83%
BTC 价格区间:$39,000 ~  $44,000
USDT-0USDT-1
USDT 申购(看涨 BTC 趋势智盈)
APR 区间:4.50% ~ 24.79%
BTC 价格区间:$39,000 ~  $44,000
BGB-0BGB-1
BGB 申购(看涨 BTC 趋势智盈)
APR 区间:4.50% ~ 24.79%
BTC 价格区间:$39,000 ~  $44,000
ETH-0
ETH 申购(看涨 ETH 趋势智盈)
APR 区间:4.50% ~ 23.25%
ETH 价格区间:$2,150 ~  $2,500
USDT-0USDT-1
USDT 申购(看涨 ETH 趋势智盈)
APR 区间:4.50% ~ 29.06%
ETH 价格区间:$2,150 ~  $2,500
BGB-0BGB-1
BGB 申购(看涨 ETH 趋势智盈)
APR 区间:4.50% ~ 29.06%
ETH 价格区间:$2,150 ~  $2,500
BTC-0
BTC 申购(看跌 BTC 趋势智盈)
APR 区间:4.50% ~ 24.83%
BTC 价格区间:$33,500 ~  $37,500
USDT-0USDT-1
USDT 申购(看跌 BTC 趋势智盈)
APR 区间:4.50% ~ 31.03%
BTC 价格区间:$33,500 ~  $37,500
BGB-0BGB-1
BGB 申购(看跌 BTC 趋势智盈)
APR 区间:4.50% ~ 31.03%
BTC 价格区间:$33,500 ~  $37,500
ETH-0
ETH 申购(看跌 ETH 趋势智盈)
APR 区间:4.50% ~ 64.82%
ETH 价格区间:$1,600 ~  $2,000
USDT-0USDT-1
USDT 申购(看跌 ETH 趋势智盈)
APR 区间:4.50% ~ 81.03%
ETH 价格区间:$1,600 ~  $2,000
BGB-0BGB-1
BGB 申购(看跌 ETH 趋势智盈)
APR 区间:4.50% ~ 81.03%
ETH 价格区间:$1,600 ~  $2,000
已结算
2023-11-24 ~ 2023-12-01  (7)
BTC-0
BTC 申购(看涨 BTC 趋势智盈)
结算 APR:4.50%
BTC 结算价格:$38,277.75
USDT-0USDT-1
USDT 申购(看涨 BTC 趋势智盈)
结算 APR:4.50%
BTC 结算价格:$38,277.75
BGB-0BGB-1
BGB 申购(看涨 BTC 趋势智盈)
结算 APR:4.50%
BTC 结算价格:$38,277.75
ETH-0
ETH 申购(看涨 ETH 趋势智盈)
结算 APR:4.50%
ETH 结算价格:$2,094.67
USDT-0USDT-1
USDT 申购(看涨 ETH 趋势智盈)
结算 APR:4.50%
ETH 结算价格:$2,094.67
BGB-0BGB-1
BGB 申购(看涨 ETH 趋势智盈)
结算 APR:4.50%
ETH 结算价格:$2,094.67
BTC-0
BTC 申购(看跌 BTC 趋势智盈)
结算 APR:4.50%
BTC 结算价格:$38,277.75
USDT-0USDT-1
USDT 申购(看跌 BTC 趋势智盈)
结算 APR:4.50%
BTC 结算价格:$38,277.75
BGB-0BGB-1
BGB 申购(看跌 BTC 趋势智盈)
结算 APR:4.50%
BTC 结算价格:$38,277.75
ETH-0
ETH 申购(看跌 ETH 趋势智盈)
结算 APR:4.50%
ETH 结算价格:$2,094.67
USDT-0USDT-1
USDT 申购(看跌 ETH 趋势智盈)
结算 APR:4.50%
ETH 结算价格:$2,094.67
BGB-0BGB-1
BGB 申购(看跌 ETH 趋势智盈)
结算 APR:4.50%
ETH 结算价格:$2,094.67

常见问题