left-back

Phần Thưởng Lên Đến $4,000: Thi Đấu Giao Dịch Độc Quyền cho Người Dùng Việt Nam

VN.jpg

 

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Chúng tôi sắp ra mắt một sự kiện "Thi Đấu Giao Dịch" giới hạn với giải thưởng tối đa lên đến $4,000. Khối lượng giao dịch càng nhiều, phần thưởng bạn nhận được càng lớn.

 

Thời Gian Thi Đấu: 17:00 ngày 22 tháng 8 - 22:59 ngày 30 tháng 8 (giờ Việt Nam)

 

Liên kết Cạnh tranh Giao dịch: [https://www.bitget.com/vi/GTC?id=1041]

 

Giải Thưởng A: $2,000 Tiền Thưởng Giao Dịch Futures

????️Champion: $300 Tiền Thưởng Giao Dịch Futures

????First runner-up: $250 Tiền Thưởng Giao Dịch Futures

????Second runner-up: $200 Tiền Thưởng Giao Dịch Futures

 

Rút Thăm May Mắn:

25 nhà giao dịch lần đầu với khối lượng giao dịch tối thiểu $100,000 sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận 50 USDT mỗi người.

 

Giải Thưởng B: $4,000 Tiền Thưởng Giao Dịch Futures

????️Champion: $1,200 Tiền Thưởng Giao Dịch Futures

????First runner-up: $1,000 Tiền Thưởng Giao Dịch Futures

????Second runner-up: $800 Tiền Thưởng Giao Dịch Futures

 

Rút Thăm May Mắn:

10 nhà giao dịch lần đầu với khối lượng giao dịch tối thiểu $500,000 sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận 100 USDT mỗi người.

 

Lưu ý: Nếu khối lượng giao dịch trong khoảng 5,000,000 đến 10,000,000, người dùng sẽ được thưởng dựa trên xếp hạng PnL như sau:

????️Champion: $200 Tiền Thưởng Giao Dịch Futures

????First runner-up: $150 Tiền Thưởng Giao Dịch Futures

????Second runner-up: $100 Tiền Thưởng Giao Dịch Futures

 

Rút Thăm May Mắn:

100 nhà giao dịch lần đầu với khối lượng giao dịch tối thiểu $30,000 sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận 5 USDT Tiền Thưởng Giao Dịch mỗi người.

 

Điều khoản và Điều kiện:

 1. Người dùng mới và hiện tại đều có thể tham gia thi đấu;
 2. Không yêu cầu KYC;
 3. Những người dùng trong top 3 sẽ nhận thưởng như chúng tôi đề cập ở trên;
 4. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi cuộc thi kết thúc;
 5. 2,000 USDT của Giải Thưởng A sẽ được mở khóa khi số người tham gia > 50 và khối lượng giao dịch Futures tối thiểu đạt 10,000,000 USDT;
 6. 4,000 USDT của Giải Thưởng B sẽ được mở khóa khi số người tham gia > 100 và khối lượng giao dịch Futures tối thiểu đạt 30,000,000 USDT;
 7. Bitget có quyền loại người tham gia khỏi tất cả hoạt động;
 8. Rút thăm may mắn sẽ theo nguyên tắc ‘ai đến trước được phục vụ trước’;
 9. Người tham gia sẽ được xếp hạng dựa trên khối lượng giao dịch Futures, và lợi nhuận;
 10. Công thức tính toán Lợi Nhuận & khối lượng giao dịch như sau (tất cả tính toán được giới hạn trong tài khoản Futures):
 • Lợi nhuận = [Vốn trong tài khoản (bao gồm P/L chưa thanh toán) - giá trị ròng ban đầu (bao gồm P/L chưa thanh toán) + tiền rút trong thời gian thi đấu - tiền nạp trong thời gian thi đấu - tiền thưởng giao dịch], và tất cả tính toán được giới hạn trong tài khoản Futures. 
 • Tính toán khối lượng giao dịch: Người tham gia sẽ được xếp hạng dựa trên tổng khối lượng giao dịch tương ứng của họ.

 

 

Bitget Team

22 tháng 8, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group