left-back

Thông Báo về Kế Hoạch Hợp Nhất (The Merge) của Ethereum và Bản Fork Tiềm Năng

Bitgetters thân mến,

 

Chúng tôi đã luôn theo dõi những bước phát triển mới nhất của việc hợp nhất Ethereum và bản fork có khả năng sẽ hoạt động vào quý 3-4 năm 2022.

 

I. Về Kế Hoạch Hợp Nhất của Ethereum

Bitget sẽ hỗ trợ kế hoạch hợp nhất của Ethereum. Chúng tôi sẽ không dừng bất cứ giao dịch ETH nào trước hoặc trong quá trình diễn ra hợp nhất. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo qua cho bạn bằng một thông báo riêng. Sau khi hoàn thành hợp nhất, ETH trong nền tảng sẽ trở thành ETH trên mạng Ethereum Bằng Chứng Công Việc (Proof-of-Stake, PoS), và cặp giao dịch giao ngay của ETH sẽ là cặp giao dịch ETH trên mạng Ethereum PoS. Các sản phẩm phái sinh tương ứng sẽ theo dõi giá của ETH trên mạng Ethereum PoS. 

 

II. Về Bản Fork Có Thể Xảy Ra

Đối với các fork token được cộng đồng ủng hộ đông đảo, nếu chuỗi fork và fork token mới được tạo ra trong trong quá trình nâng cấp và hợp nhất của ETH, Bitget sẽ quyết định việc niêm yết các fork token đó sau khi tham khảo ý kiến người dùng và đánh giá các tuân thủ về tiêu chuẩn bảo mật. Các cập nhập và chi tiết sau này sẽ được thông báo riêng.  

Cảnh báo rủi ro: trong quá trình hợp nhất và nâng cấp ETH, thị trường có thể xảy ra biến động giá lớn. Vui lòng để ý kỹ đến thời gian xảy ra hợp nhất và nâng cấp, quản lý các vị thế cũng như rủi ro tiềm ẩn của bạn một cách cẩn thận.

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem qua:

The Merge