left-back

[Quan Trọng] Thông Báo Điều Chỉnh Tỷ Lệ Chia Sẻ Lợi Nhuận Của Nhà Giao Dịch Trong One-Click Copy Trade

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Với mục đích cải thiện trải nghiệm của người dùng Copy Trade, Bitget đã điều chỉnh tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận đối với One-Click Copy Trade vào ngày 19 tháng 8 năm 2022. Sau khi chỉnh sửa, nhà giao dịch có thể nhận tới 10% lợi nhuận từ những người theo dõi họ. Thông tin chi tiết như sau:

BGB Khóa

Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận

2,000 BGB 4%
4,000 BGB 6%
6,000 BGB 8%
8,000 BGB 10%

 

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn!

 

 

Bitget Team

19 tháng 8, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group