left-back

Chương Trình Giới Thiệu Bitget! Mời Bạn Bè và Chia Sẻ $50,000!

VN_Web_Banner____4.png

 

Kính gửi người dùng Bitget, 

 

Chúng tôi rất vui mừng được khởi động một chiến dịch quảng cáo mới dành cho những người dùng mời bạn bè của họ giao dịch trên Bitget! Mời bạn bè của bạn thông qua  [https://www.bitget.com/vi/referral], thành lập đội và cùng nhau chia sẻ giải thưởng! Tổng cộng $50,000 USDT đang chờ đợi bạn, đừng ngần ngại và giới thiệu bạn bè ngay hôm nay! 

 

Thời gian chiến dịch: 17:00 ngày 8 tháng 8 - 17:00 ngày 15 tháng 8 (giờ Việt Nam)

 

Thành lập đội và cùng nhau chia sẻ giải thưởng $50,000 USDT! Chỉ cần mời thành công 2 người và bạn đã có thể lập đội 3. Chúng tôi sẽ tính toán khối lượng giao dịch tích lũy (Giao ngay + Futures) của những đội hợp lệ để chia sẻ giải thưởng $50,000 tỷ lệ theo khối lượng giao dịch của họ! 

 

Những điều kiện của người được giới thiệu hợp lệ: 

  1. Người được giới thiệu cần phải nạp trên chuỗi (on-chain) hoặc fiat lần đầu tối thiểu 100 USDT và đảm bảo không rút tiền hoặc chuyển tiền ra trong suốt thời gian chiến dịch; 
  2. Người được giới thiệu đăng ký và hoàn thành 10,000 USDT khối lượng giao dịch (Giao ngay + Futures) sẽ được tính là hợp lệ.

 

[Tham Gia Ngay]

 

Điều khoản & Điều kiện:

  1. Người giới thiệu phải bấm vào nút đăng ký để hoàn thành đăng ký; 
  2. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 10 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc; 
  3. Bất cứ hành vi độc hại nào ví dụ như đăng ký nhiều tài khoản có cùng địa chỉ IP sẽ không được nhận thưởng; 
  4. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chỉnh sửa, thay đổi hay hủy sự kiện mà không cần thông báo trước.

 

 

Bitget Team

8 tháng 8, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group