Tin tức sản phẩm

Thông Báo Mở Lại Rút Tiền Cho Mạng Solana (SOL)

Kính gửi người dùng Bitget,

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về việc mở lại chức năng rút tiền cho mạng Solana ngay lập tức. Bitget chân thành xin lỗi về những bất tiện có thể gây ra trong quá trình tạm ngưng dịch vụ.

Cảm ơn sự kiên nhẫn và ủng hộ của các bạn!

Thông báo này liên quan đến thông báo trước về việc tạm ngưng chức năng nạp / rút của mạng Solana (SOL), có thể xem tại đây.

Bitget Team

4 tháng 8, 2022

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: institution@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Group