Tin tức sản phẩm

Thỏa Thuận Quan Điểm và Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Kính gửi người dùng Bitget,

1. CHÍNH SÁCH NỘI DUNG

Bitget là một nền tảng mở cho những KOL thực thụ chia sẻ suy nghĩ, chuyên môn và kinh nghiệm của họ đồng thời thông qua cuộc trò chuyện đưa chúng ta đến với những kiến thức rộng lớn hơn.

Với mục đích đó, chúng tôi đã đặt ra các nguyên tắc này cho nội dung của KOL nhằm tạo ra một môi trường công bằng và trải nghiệm đọc phong phú hơn cho tất cả các thành viên sử dụng nền tảng.

NGUYÊN TẮC VỀ NỘI DUNG

Bằng cách đăng nội dung trên nền tảng, KOL đồng ý tuân thủ chính sách này. Chúng tôi có quyền từ chối và xóa bất kỳ nội dung nào vi phạm chính sách hoặc vì bất kỳ lý do nào khác theo quyết định riêng của chúng tôi.

KOL sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung xuất bản của mình tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

Nội dung phải được viết với giọng điệu, giọng nói chân thực, trung lập và tôn trọng.

Nội dung không phù hợp

Các nội dung sau đây không được phép:

  • Nội dung lạc đề, không liên quan và lừa đảo.
  • Nội dung chứa từ khóa liên quan đến các chủ đề bình luận về chính trị, xã hội hoặc cá nhân nói chung.
  • Nội dung chứa từ khóa liên quan đến khiêu dâm và các chủ đề tình dục.
  • Nội dung quấy rối, bắt nạt hoặc chứa ngôn ngữ hay cử chỉ tục tĩu, thô tục hoặc xúc phạm.
  • Nội dung khuyến khích hoặc cổ vũ bạo lực.
  • Nội dung được tạo ra với mục đích quảng cáo hoặc thương mại.
  • Nội dung chứa thông tin cá nhân hoặc bí mật của người khác.
  • Nội dung chứa hoặc nhúng các liên kết với mục đích chuyển hướng lưu lượng truy cập đến một trang web, doanh nghiệp hoặc sản phẩm bên ngoài.

Mốc thời gian

Sau khi nội dung của KOL được gửi lên hệ thống, người đánh giá nội dung của chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng chất lượng và độ chính xác của sản phẩm dựa trên chính sách nội dung. Quá trình xem xét có thể mất đến 24 giờ (trừ cuối tuần và ngày lễ) để hoàn tất.

Sau quá trình xem xét, người đánh giá sẽ phê duyệt hoặc từ chối sản phẩm của KOLs dựa trên chính sách nội dung của chúng tôi.

2. THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

Là thành viên thuộc nền tảng của chúng tôi, việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn phải tuân theo Điều Khoản Sử DụngChính Sách Quyền Riêng Tư của Bitget, bao gồm cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

Sử Dụng Chung của Nền Tảng

Bạn không được thực hiện, cố gắng thực hiện hoặc khiến bên thứ ba thực hiện những việc sau: (1) truy cập hoặc giả mạo các khu vực không công khai của nền tảng hoặc hệ thống của các nhà cung cấp kỹ thuật của chúng tôi; (2) truy cập nền tảng bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài phương tiện hiện có mà chúng tôi đã cung cấp; (3) giả mạo tiêu đề gói TCP / IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong email / bài đăng, hoặc sử dụng nền tảng để gửi thông tin nhận dạng nguồn sai lệch theo bất kỳ cách nào; (4) can thiệp hoặc làm gián đoạn quyền truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ lưu trữ hoặc mạng nào, bao gồm việc gửi vi-rút, quá tải, làm ngập, thư rác, bom thư hoặc viết script để tạo nội dung hoặc tài khoản với mục đích can thiệp hoặc gây quá tải cho trên nền tảng.

Chia sẻ

Khi bạn chia sẻ nội dung hoặc thông tin trên nền tảng của chúng tôi, những người khác có thể xem, sao chép và sử dụng thông tin đó. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải xuất bản bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào trên nền tảng của chúng tôi và có thể xóa chúng mà không cần thông báo.

Quyền và Giới Hạn

Bạn sở hữu tất cả nội dung và thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho nền tảng, nhưng bạn cũng cho chúng tôi giấy phép không độc quyền đối với những nội dung đó.

Bạn đồng ý chỉ cung cấp những nội dung hoặc thông tin không vi phạm pháp luật cũng như quyền của bất kỳ ai (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ). Bạn cũng đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn là trung thực.

Chúng tôi có quyền hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản trong Thỏa Thuận Người Dùng và Chính Sách Nội Dung của chúng tôi.

3. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bitget mong muốn cung cấp cho bạn một nền tảng mở tuyệt vời nhưng có một số điều chúng tôi không thể đảm bảo. Thông tin và nội dung hiển thị trong nền tảng được cung cấp bởi các thành viên của chúng tôi. Chúng tôi không tạo thông tin này, không thể xác nhận tính chính xác hoặc đảm bảo rằng đó là thông tin cập nhật mới nhất khả dụng từ các thành viên.

Bitget (A) từ chối rõ ràng về tính chính xác, đầy đủ hoặc hoàn thiện của bất kỳ thông tin và nội dung nào, và (B) sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào cũng như sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong thông tin đó, hoặc cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên đó. Việc bạn sử dụng thông tin trong nền tảng này là rủi ro của chính bạn.

Bitget Team

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: institution@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Group