Tin tức sản phẩm

Thông Báo Mở Lại Chức Năng Nạp Cho Mạng Solana (SOL)

Kính gửi người dùng Bitget,

Chúng tôi đã mở lại chức năng nạp cho tất cả token trên mạng Solana. Do mức độ nghiêm trọng của việc khai thác lỗ hổng, rút tiền vẫn sẽ tiếp tục bị đình chỉ để bảo vệ người dùng.

Bitget chân thành xin lỗi về những bất tiện mà điều này có thể gây ra và cảm ơn vì sự thấu hiểu của các bạn. Vui lòng cập nhập tin tức thông qua các kênh chính thức của chúng tôi.

Bitget Team

3 tháng 8, 2022

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: institution@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Group