left-back

Quy Tắc Ứng Xử của Nhà Giao Dịch Bitget

Kính gửi người dùng Bitget,

Vui lòng đọc qua các Quy Tắc Ứng Xử của Nhà Giao Dịch sau đây:

I. Để trở thành nhà giao dịch trên Bitget, bạn cần phải:

 1. có chiến lược giao dịch chuyên nghiệp và đã được chứng minh;
 2. có hiệu suất giao dịch xuất sắc;
 3. có hệ thống kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt;
 4. quen thuộc với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của Bitget;
 5. quen thuộc với giá trị thương hiệu của Bitget;
 6. quen thuộc với hiệu suất sản phẩm của Bitget;
 7. sẵn sàng phát triển cùng Bitget.

II. Quy tắc chia sẻ lợi nhuận

 1. Bạn có thể chia sẻ lợi nhuận của những người theo dõi dựa trên số lượng BGB đã khóa của bạn.

III. Quy Tắc Ứng Xử

 1. Nhà giao dịch không được đưa ra bất kỳ nhận xét khó chịu và phỉ báng nào có thể làm tổn hại đến danh tiếng của Bitget;
 2. Nhà giao dịch không được đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào về lợi nhuận để thu hút người theo dõi;
 3. Nhà giao dịch cần giúp những người theo dõi kiếm lợi nhuận dựa trên khả năng tốt nhất của họ, luôn cân nhắc rủi ro của người theo dõi và không được tham gia bất kỳ giao dịch rửa nào để có mức lợi nhuận hoặc hoa hồng cao hơn;
 4. Nhà giao dịch không được sử dụng các chiến lược giao dịch có rủi ro và lợi nhuận cao dẫn đến rủi ro không thể kiểm soát của người theo dõi;
 5. Nhà giao dịch không được phép thực hiện bất kỳ hành vi đặt lệnh gây hại nào: có lệnh gây thua lỗ trong hơn 5 ngày liên tục, nhưng nhà giao dịch vẫn không đóng vị thế và gây thiệt hại đáng kể cho người dùng;
 6. Nhà giao dịch bị cấm sử dụng nhiều tài khoản cho các lệnh đã khớp. Nếu bị phát hiện, họ sẽ bị loại vĩnh viễn khỏi việc sử dụng Copy Trade;
 7. Nhà giao dịch không được hoạt động với mục đích xấu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện giao dịch rửa độc hại để tăng số lượng người theo dõi hoặc số tiền được đầu tư bởi người theo dõi. Nếu vi phạm, tài khoản nhà giao dịch sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn;
 8. Đối với bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào gây ra bởi hành vi của nhà giao dịch, Bitget sẽ can thiệp vào các giao dịch, hủy bỏ trạng thái và chấm dứt tài khoản của nhà giao dịch.

IV. Hình thức kỷ luật

 1. Vi phạm nhỏ: Bitget sẽ gửi thư cảnh báo chính thức qua email, tin nhắn trang web và thông báo đẩy, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi hàng tuần. Bất kỳ vi phạm nào nữa kể từ bây giờ sẽ được tính là vi phạm trung bình.
 2. Đối với các vi phạm nghiêm trọng hơn: Hạ xếp hạng của nhà giao dịch và hồ sơ của họ sẽ không được hiển thị trên trang chủ Copy Trade(Người dùng chỉ có thể tìm kiếm nhà giao dịch để xem hồ sơ của họ). Sau đó, nhà giao dịch sẽ được thử việc trong hai tuần. Nếu nhà giao dịch vi phạm lần nữa trong thời gian thử việc, hình phạt sẽ được đẩy lên mức vi phạm nghiêm trọng. Nếu không vi phạm trong thời gian thử việc, xếp hạng của nhà giao dịch sẽ được khôi phục.

 3. Đối với các vi phạm nghiêm trọng: Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận của nhà giao dịch sẽ bị giảm xuống cấp bậc thấp hơn. Nếu nhà giao dịch không có bất kỳ vi phạm nào trong thời gian thử việc hai tuần thì xếp hạng và tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận của họ sẽ được khôi phục.

 4. Báo động: Sau khi được xác minh, nhà giao dịch sẽ bị vô hiệu trong một tháng. Bất kỳ hành vi phạm giới hạn nào nữa sẽ khiến nhà giao dịch bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.

Bitget Team