Tin tức sản phẩm

Hướng Dẫn Giao Dịch Lưới Giao Ngay Nghịch Đảo

Kính gửi người dùng Bitget,

Giao Dịch Lưới Giao Ngay Nghịch Đảo Là Gì?

Chiến Lược Lưới Giao Ngay Nghịch Đảo và Chiến Lược Lưới Giao Ngay khá giống nhau khi cả hai đều kiếm lợi nhuận từ giao dịch chênh lệch giá khi mua thấp / bán cao trong một khoảng giá định sẵn. Đơn vị tính toán lợi nhuận chính là điểm khác biệt lớn nhất của 2 chiến lược trên.

Sử dụng BTC/USDT làm ví dụ, chúng ta thường sử dụng USDT đặt bên phải của cặp giao dịch làm Đồng Tiền Định Giá (Quote Currency), BTC ở bên trái được gọi là Đồng Tiền Cơ Sở (Base Currency).

Trong giao dịch lưới, chúng ta thường dùng đồng tiền định giá làm đơn vị tính lợi nhuận,tập trung vào việc số USDT tăng hay giảm.

Khi dùng lưới nghịch đảo, chúng ta sử dụng đồng tiền cơ sở để tính toán lợi nhuận, tập trung vào số BTC nắm giữ tăng hay giảm.

Cách Sử Dụng Giao Dịch Lưới Giao Ngay Nghịch Đảo?

Bước 1: Truy cập Bitget, chọn [Giao Dịch Chiến Lược] - [Giao Dịch Lưới Giao Ngay] trên thanh menu.

WX20220803-102202.pngWX20220803-102259.png

Bước 2: Chọn cặp giao dịch.

WX20220803-102344.png

Bước 3: Tạo chiến lược Lưới Giao Ngay Nghịch Đảo của cặp giao dịch bạn thích với các cài đặt sau:

i) Tạo Chiến Lược AI (Chế độ dễ)

 • Chiến lược AI được sử dụng để đề cử các tham số phù hợp nhất với tình hình thị trường hiện tại dựa trên dữ liệu backtest của cặp giao dịch trong 7 ngày qua. Với lựa chọn này, bạn chỉ cần nhập số token muốn đầu tư để bắt đầu chiến lược.

WX20220803-102412.png

ii) Chế độ cơ bản

 • Giới hạn khoảng trên: Khi giá cao hơn giá tối đa trong khoảng này, chiến lược sẽ dừng thực hiện các lệnh ngoài khoảng lưới.
 • Giới hạn khoảng dưới: Khi giá thấp hơn giá thấp nhất của khoảng này, chiến lược sẽ không thực hiện các lệnh bên ngoài khoảng lưới.
 • Số lưới: Chia khoảng giá nằm giữa khoảng giá trên và khoảng giá dưới thành các phần tương ứng.
 • Tổng tiền đầu tư: Số token muốn đầu tư vào chiến lược.

1.png

iii) Chế độ nâng cao

 • Giá mở kích hoạt: khi giá token chạm giá kích hoạt, chiến lược sẽ bắt đầu được tạo.
 • Giá dừng lỗ tự động: Khi giá token chạm giá này (số token cơ sở đang giảm) các lệnh của chiến lược sẽ tự động đóng và các token định giá sẽ được hoán đổi toàn bộ thành token cơ sở. (Ví dụ, lưới nghịch đảo cặp BTC/USDT đang mở và lệnh dừng lỗ được kích hoạt, bot sẽ tự động dùng toàn bộ USDT để mua BTC)
 • Giá chốt lời tự động: Khi token chạm giá này (số token cơ sở đang tăng), bot sẽ tự động đóng toàn bộ lệnh và chuyển đổi tất cả token định giá thành token cơ sở. (Ví dụ, lưới nghịch đảo được mở với cặp BTC/USDT và lệnh chốt lời được kích hoạt, bot sẽ dùng toàn bộ USDT để mua BTC).
 • Giới hạn giá mở lệnh: Tham số được đặt để kiếm soát chênh lệnh giữa giá trung bình lệnh ban đầu và giá tại thời điểm đặt lệnh trong một giới hạn phần trăm nhất định (Do biến động thị trường, giá giao dịch cuối cùng thường sẽ khác với giá đặt lệnh, vì thế bạn cần cài đặt giới hạn trượt giá)
 • Chế độ lưới chờ (Equal Interval): Khi tạo chiến lược lưới, các khoảng lưới con sẽ có những khoảng giá bằng nhau (ví dụ 1, 2, 3, 4)
 • Chế độ lưới chờ (Isometric Interval): Khi tạo chiến lược lưới, mỗi khoảng lưới con sẽ tỷ lệ thuận với nhau (e.g., 1, 2, 4, 8)

2.png

Bitget Team

[Liên hệ với chúng tôi]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: vip@bitget.com

[Kênh chính thức]

Nhóm Telegram tiếng Anh

Nhóm Telegram Futures

Cộng đồng BGB

Twitter

Instagram

Linkedin

Trang chủ

Youtube

Medium

Reddit