left-back

Giao dịch Sao chép Một nhấp trên Bitget: Hướng dẫn Elite Futures Trader

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Vui lòng kiểm tra Hướng Dẫn Hoạt Động cho Nhà Giao Dịch:

 

I. Làm sao để trở thành một nhà giao dịch?

 1. Đăng nhập vào website chính thức hoặc ứng dụng của Bitget.
 2. Bấm vào "Trở thành Nhà giao dịch" trên trang Copy Trade.
 3. Điền thông tin của bạn, đọc và đồng ý với “Điều khoản nhà giao dịch”.
 4. Đợi phê duyệt.

 

II. Điều kiện để đăng ký làm nhà giao dịch

 1. Hiện không có vị thế, lệnh trailing hoặc trigger nào trong tài khoản Futures của bạn (bao gồm cả tài khoản chính và tài khoản demo).
 2. Bạn hiện không theo dõi bất kỳ nhà giao dịch nào.
 3. Mỗi nhà giao dịch chỉ có thể đăng ký một tài khoản cho Copy Trade.

 

III. Cài Đặt Cá Nhân của Nhà Giao Dịch

Sau khi được phê duyệt, vui lòng đi đến trang chủ "Copy Trade" – Giao dịch của tôi – Cài đặt cá nhân để cài đặt tài khoản của bạn trước khi bắt đầu giao dịch:

 1. Ảnh đại diện: Tùy chọn.
 2. Biệt hiệu: Email hoặc số điện thoại đã đăng ký của bạn (mặc định).
 3. Biệt hiệu hiển thị theo nhiều ngôn ngữ: Gióng với biệu hiệu của bạn (mặc định).
 4. Gắn thẻ: Có 6 thẻ cho bạn lựa chọn (có thể chọn nhiều thẻ): High frequency, low frequency, aggressive, stable, short term, và long term. Bạn cần chọn thủ công.
 5. Cặp Futures để Copy Trade: Chọn tất cả cặp giao dịch hiển thị trên trang. "Chọn tất cả" là cài đặt mặc định.
 6. Tổng vốn: Khi được bật, tổng vốn trong tài khoản Futures của bạn sẽ được hiển thị tại trang "Nhà giao dịch". Mặc định tính năng này được tắt.

 

IV. Bắt đầu một giao dịch

Sau khi hoàn thành cài đặt cá nhân, bạn có thể "Bắt đầu một giao dịch  - cài TP / SL – đóng các vị thế - kiểm tra dữ liệu Copy Trade của bạn".

 

(1) Bắt đầu một giao dịch

Bấm vào "Bắt đầu một giao dịch" trên trang Copy Trade hoặc mở một vị thế trên trang giao dịch Futures để bắt đầu. Sau đó, bạn có thể kiểm tra chi tiết vị thế bằng cách truy cập trang "Giao dịch của tôi" hoặc xem tại "Giao dịch đã chia sẻ" trên trang Futures.

 1. Dữ liệu vị thế tại "Giao dịch đã chia sẻ"  là dữ liệu của nhà giao dịch, không bao gồm dữ liệu Copy Trade của những người theo dõi.
 2. Mỗi vị thế mới mở sẽ được hiển thị độc lập tại "Giao dịch đã chia sẻ".
 3. Giá thanh lý sẽ không được hiển thị tại "Giao dịch đã chia sẻ".
 4. Tất cả vị thế có cùng hướng, cùng cặp giao dịch sẽ được gộp lại tại "Vị thế" trên trang Futures.
 5. Khi các lệnh copy trade của bạn chạm giới hạn vị thế tối đa (đại diện cho vị thế của tất cả người theo dõi bạn), người theo dõi sẽ không thể sao chép bất cứ giao dịch mới nào của bạn.

 

(2) Cài TP / SL

Sau khi bắt đầu Copy Trade, bạn có thể kiểm tra chi tiết vị thế tại trang "Giao dịch của tôi" hoặc "Giao dịch đã chia sẻ" trên trang Futures.

 

(3) Đóng một vị thế Copy Trade

Đóng một vị thế với giá thị trường tại "Giao dịch đã chia sẻ" trên trang Futures hoặc "Giao dịch của tôi" trên trang Copy Trade.

 1. Bạn chỉ có thể đóng vị thế theo giá thị trường.
 2. Bạn không thể đóng vị thế bằng lệnh trailing hay trigger.
 3. Tính năng "Đóng" bên dưới "Vị thế" tại trang Futures không thể sử dụng.
 4. Mỗi lệnh tại "Copy Trades hiện tại" - "Chi tiết" cần được đóng lần lượt.
 5. Bạn có thể đóng nhiều vị thế có cùng hướng, cùng ký quỹ và cặp giao dịch chỉ một lần bấm tại "Copy Trades hiện tại" - "Tóm Tắt".

 

(4) Kiểm tra dữ liệu Copy Trade

Bạn có thể kiểm tra dữ liệu Copy Trade tại "Giao dịch của tôi" trên trang Copy Trade bao gồm: Giao dịch đã chia sẻ, lịch sử, chi tiết.

 

V. Chia sẻ lợi nhuận

(1) Quy tắc chia sẻ lợi nhuận

Bạn có thể nhận lên đến 10% lợi nhuận của người theo dõi dựa trên số BGB đã khóa của bạn.

 

(2) Kiểm tra dữ liệu chia sẻ lợi nhuận

Bạn có thể xem chi tiết lợi nhuận bạn nhận được từ Copy Trade tại "Nhà giao dịch của tôi" – "Chia sẻ lợi nhuận" trên trang chủ của bạn.

 1. Lợi nhuận đã chia sẻ, lợi nhuận được chia sẻ, lợi nhuận hôm qua: Tất cả sẽ được tính bằng USDT nhưng lợi nhuận thực tế sẽ được phân phối dưới dạng coin mà người theo dõi sử dụng để ký quỹ.
 2. "Lợi nhuận được chia sẻ" có giá trị động.
 3. Tổng lợi nhuận chia sẻ và lịch sử lợi nhuận chia sẻ: Chỉ người theo dõi có lợi nhuận dương mới được hiển thị,

 

VI. Quản lý người theo dõi

Bạn có thể kiểm tra người theo dõi hiện tại và số vốn tại "Giao dịch của tôi" – "Người theo dõi".

 1. Bạn có thể xóa những người theo dõi có vốn ít hơn 100 USDT trong tài khoản Futures.
 2. Người theo dõi bị xóa sẽ không thể sao chép bạn khi mở các vị thế mới, tuy nhiên các vị thế đã sao chép trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
 3. Sau khi bị xóa, người theo dõi không thể theo dõi lại cùng một nhà giao dịch trong vòng 60 phút.

 

VII. Điều Kiện Để Hiển Thị Nhà Giao Dịch Trên Danh Sách Nhà Giao Dịch

Để được hiển thị trên Danh sách Nhà giao dịch, bạn cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 1. Số vốn tối thiểu trong tài khoản Futures của bạn phải là 500 USDT.
 2. Bạn cần phải đóng ít nhất một lệnh Copy Trade với các cặp giao dịch được hỗ trợ cho Copy Trade.
 3. Bạn sẽ bị xóa khỏi Danh sách Nhà giao dịch nếu trong tài khoản Futures có ít hơn 500 USDT. Trong trường hợp này những người theo dõi trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

* Lưu ý: Danh sách Nhà giao dịch được cập nhập hàng giờ.

 

Để biết thêm chi tiết. vui lòng tham khảo [Các Tính Năng Khả Dụng Cho Nhà Giao Dịch].

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected]

 

[Các kênh chính thức]

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Group