left-back

BGB Holders Mass đã ở đây! Nhiều phúc lợi đang đón chờ bạn!

1200_x_630_VN.png

 

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Bạn chắc hẳn đã nhận được những lợi ích từ BGB theo các cách sau: Chi trả phí, Ký quỹ hợp đồng, stake / trade to earn, Launchpad, Launchpool, Vote to list, Đăng ký chiết khấu, Các sự kiện Super Airdrop và xổ số BGB.

 

???? Các lợi ích độc quyền khi tham gia BGB Holders Group:

  1. Bạn muốn nhận $50 token mỗi tháng? Nắm giữ BGB và tham gia sự kiện Monthly Ambassadorship (Đại sứ hàng tháng)!
  2. Chia sẻ miễn phí $10,000 token trong Super Airdrop vào mỗi Thứ Ba Cuồng Nhiệt!
  3. Lucky Mystery Box, nhận ngẫu nhiên BGB miễn phí!
  4. Tăng khả năng chiến thắng whitelist của Launchpad và BGB Earn!
  5. Tham gia sự kiện Price Prediction (Dự đoán giá) để giành được $10 token miễn phí!
  6. AMA giáo dục hàng tuần độc quyền để tìm hiểu thêm về thị trường và BGB!

 

???? Để tham gia nhóm, vui lòng nắm giữ ≥ 1,000 BGB và liên hệ @Alynn_ses trên Telegram để kiểm tra tài sản.

 

 

Bitget Team

ngày 27 tháng 7 năm 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group