left-back

Giao dịch Sao chép Một nhấp trên Bitget: Hướng dẫn Người theo dõi Giao dịch Sao chép Futures

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Sau đây là Hướng Dẫn Hoạt Động cho Người Theo Dõi:

 

I. Kiểm tra dữ liệu của nhà giao dịch

(1) Ngày đăng ký: Tính từ ngày đăng ký đến ngày hiện tại.

(2) Số người theo dõi hiện tại: Số lượng người dùng hiện đang theo dõi nhà giao dịch.

(3) Tổng vốn: Tổng tài sản trong tài khoản Futures của nhà giao dịch.

(4) Lợi tức đầu tư (ROI): ROI = PNL / Tiền gốc * 100%

(5) Số lượng giao dịch: Số giao dịch đã được hoàn thành thông qua đóng/mở vị thế.

(6) Số người theo dõi tích lũy: Số người đã theo dõi nhà giao dịch trước đây. Lưu ý: Theo dõi lại sau khi hủy sẽ được tính là một người.

(7) Tổng P&L: Tổng lãi và lỗ của các lệnh đã đóng.

(8) Số giao dịch có lời: Số giao dịch có lợi nhuận dương (chưa trừ phí giao dịch và phí funding).

(9) Số giao dịch thua lỗ: Số giao dịch có lợi nhuận âm (chưa trừ phí giao dịch và phí funding).

(10) Tỷ lệ thắng 3W: Số lệnh có lợi nhuận dương trong 3 tuần qua / tổng số lệnh trong 3 tuần qua;

* Lưu ý: Dữ liệu trên được cập nhật hàng giờ.

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo [Giải Thích Dữ Liệu của Nhà Giao Dịch].

 

II. Quy trình sao chép giao dịch

Chọn (các) nhà giao dịch của bạn - thiết lập tài khoản copy trade của bạn - kiểm tra dữ liệu copy trade - chỉnh sửa copy trade - đóng vị thế.

 

1. Chọn (các) nhà giao dịch của bạn

(1) Vào trang Copy Trade để kiểm tra dữ liệu giao dịch của nhà giao dịch (để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Giải Thích Dữ Liệu của Nhà Giao Dịch).

(2) Bạn có thể theo dõi nhiều nhà giao dịch cùng một lúc.

(3) Nếu nhà giao dịch được đánh dấu là "Đã đầy", bạn có thể chọn "Thông báo vị trí trống".

 

2. Thiết lập tài khoản Copy Trade của bạn

(1) Chọn một nhà giao dịch bạn muốn theo dõi, bấm vào vào "Copy Trade" để vào trang Copy Trade.

(2) Futures khả dụng cho Copy Trade: Chọn cặp giao dịch Futures bạn muốn theo dõi.

(3) Phương pháp sao chép: Số tiền cố định, hệ số nhân, số lượng cố định.

(4) Cài đặt chung / nâng cao: Mặc định bạn sẽ sử dụng các cài đặt chung. Nếu bạn cần cài đặt chi tiết hơn (chẳng hạn như Đòn bẩy), vui lòng chọn Cài đặt nâng cao.

(5) Kiểm soát rủi ro: Tỷ lệ chốt lời, Tỷ lệ cắt lỗ, Số tiền tối đa (USDT).

(6) Bấm vào "Xác nhận", đọc "Thỏa thuận Copy Trade" và bấm vào "Sao chép ngay".

 

3. Kiểm tra dữ liệu Copy Trade:

Sau khi thiết lập tài khoản Copy Trade, bạn có thể truy cập trang Copy Trade để xem toàn bộ thông tin chi tiết, bao gồm:

(1) Dữ Liệu Copy Trade:

  • Vốn đã đầu tư: Tổng số tiền gốc của tất cả các lệnh đã đóng mà bạn đã sao chép của các nhà giao dịch.
  • Lợi nhuận ròng: Tổng lợi nhuận của tất cả các lệnh đã đóng mà bạn đã sao chép của các nhà giao dịch - phí mở & đóng - phí funding (xin lưu ý rằng lợi nhuận chia sẻ với nhà giao dịch chưa được khấu trừ).

(2) Copy Trade hiện tại: Các lệnh sao chép chưa được đóng.

(3) Lịch sử Copy Trade: Các lệnh sao chép đã được đóng.

(4) Nhà giao dịch của tôi: Các nhà giao dịch mà bạn đang theo dõi. Khi các nhà giao dịch mở một vị thế, bạn sẽ sao chép nó ngay lập tức.

(5) Thông tin Copy Trade: Số tiền còn lại có thể dùng cho Copy Trade.

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo [Người Theo Dõi Có Thể Xem Dữ Liệu "Copy Trade của tôi"].

 

4. Chỉnh sửa Copy Trade

Tìm các nhà giao dịch của bạn trong Danh sách giao dịch hoặc chọn "Nhà giao dịch của tôi" trong "Copy Trade của tôi" và bấm vào "Chỉnh sửa" để chỉnh sửa cài đặt Copy Trade của bạn hoặc hủy theo dõi các nhà giao dịch bạn muốn.

(1) Khi nhà giao dịch bị hủy theo dõi, các lệnh đã sao chép sẽ không bị ảnh hưởng. Bạn vẫn có thể sao chép hoạt động đóng vị thế của nhà giao dịch đó hoặc tự đóng vị thế.

(2) Các thông số copy trade đã chỉnh sửa chỉ áp dụng cho các lệnh copy trade mới. Các lệnh đã sao chép hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng.

 

5. Đóng vị thế

Bạn có thể đóng vị thế sao chép của mình trong "Copy Trade của tôi" hoặc "Copy Trade hiện tại" trên trang Futures.

(1) Mỗi lệnh sao chép sẽ được hiển thị riêng trong "Copy Trade hiện tại" trên trang Futures.

(2) Tất cả các vị thế có cùng hướng và cùng một cặp Futures sẽ được gộp lại ở "Vị thế".

(3) Nếu bạn đóng một vị thế bằng cách sử dụng tính năng đóng trong "Vị thế", các lệnh tự đặt sẽ được đóng trước.

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo [Cách Đóng Vị Thế cho Người Theo Dõi].

Bạn cũng có thể đọc [Các Chức Năng Khả Dụng cho Người Theo Dõi] để tìm hiểu thêm.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group