left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Giải Thích Dữ Liệu của Nhà Giao DỊch

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Bài viết sau đây sẽ giải thích ý nghĩa của các dữ liệu khác nhau của nhà giao dịch trong One-Click Copy Trade.

 

1. Ngày đăng ký: Số ngày kể từ ngày đăng ký đến hiện tại.

2. Số người theo dõi hiện tại: Số người dùng hiện đang theo dõi nhà giao dịch.

3. Tổng vốn: Tổng tài sản trong tài khoản Futures của nhà giao dịch. Nhà giao dịch có thể chọn hiện hoặc ẩn nó.

4. Lợi tức đầu tư (ROI): ROI = PNL/Vốn * 100%.

5. Số giao dịch: Số giao dịch đã hoàn thành thông qua đóng & mở vị thế.

6. Số người theo dõi tích lũy: Số người đã theo dõi nhà giao dịch từ trước đến nay. Lưu ý: trường hợp theo dõi lại sau khi hủy theo dõi sẽ chỉ được tính là 1.

7. Tổng P&L: Tổng Lãi/Lỗ của các lệnh đã đóng.

8. Số giao dịch có lãi: Số giao dịch với lợi nhuận dương (chưa trừ phí giao dịch và phí funding).

9. Số giao dịch thua lỗ: Số giao dịch với lợi nhuận âm (chưa trừ phí giao dịch và phí funding).

10. Tỷ lệ thắng 3W: Số lệnh có lợi nhuận dương trong 3 tuần gần nhất / Tổng số lệnh trong 3 tuần gần nhất.

 

*Lưu ý: Các dữ liệu nêu trên được cập nhập hàng giờ.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group