left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Các Cặp Giao Dịch Khả Dụng Trong Copy Trade

Kính gửi người dùng Bitget,

Giao dịch Sao chép Một nhấp trên Bitget: Các cặp Giao dịch Futures Khả dụng cho Elite Trader

Cặp Giao dịch Nhà giao dịch
Đòn bẩy tối đa Số lượng tối thiểu mỗi lệnh
BTCUSDT 50X 0.01
BTCUSD 50X 0.01
ETHUSDT 50X 0.1
ETHUSD 50X 0.1
EOSUSDT 25X 50
BCHUSDT 50X 1
BCHUSD 50X 1
LTCUSDT 25X 1
XRPUSDT 25X 300
ADAUSDT 20X 50
AVAXUSDT 35X 4
SOLUSDT 25X 1
AXSUSDT 35X 3
LINKUSDT 20X 5
MATICUSDT 25X 100
DOTUSDT 20X 3
FILUSDT 20X 3
ETCUSDT 25X 6
XRPUSD 25X 300
FTMUSDT 25X 200
XTZUSDT 25X 80
XLMUSDT 35X 1700
DOGEUSDT 25X 1800
ARUSDT 15X 6
ENJUSDT 25X 170
SANDUSDT 25X 90
GALAUSDT 25X 1300
TRXUSDT 10X 1400
BNBUSDT 35X 1
AAVEUSDT 35X 3
ICPUSDT 25X 16
THETAUSDT 35X 100
MANAUSDT 25X 100
XEMUSDT 25X 2500
DYDXUSDT 25X 50
CRVUSDT 25X 90
RENUSDT 25X 600
KSMUSDT 25X 2
WAVESUSDT 25X 14
YFIUSDT 25X 1
ALGOUSDT 25X 300
IOTAUSDT 25X 300
KNCUSDT 25X 45
APEUSDT 25X 10
NEARUSDT 25X 15
GMTUSDT 15X 40
ROSEUSDT 15X 2143
SHIBUSDT 25X 10288066
UNIUSDT 25X 60
UNIUSD 25X 60
CHZUSDT 25X 2500
RUNEUSDT 25X 300
ZILUSDT 25X 14000
LUNCUSDT 15X 1600000
ATOMUSDT 25X 55
APTUSDT 15X 12
ENSUSDT 15X 20
MASKUSDT 15X 50
GRTUSDT 25X 8000
SUSHIUSDT 25X 500
OPUSDT 15X 130
PEOPLEUSDT 15X 9200
BANDUSDT 15X 120
LUNA2USDT 15X 120
1INCHUSDT 25X 900
ALICEUSDT 25X 300
WOOUSDT 15X 1200
LRCUSDT 25X 1200
STGUSDT 15X 200
JASMYUSDT 15X 37000
IMXUSDT 15X 240
MAGICUSDT 10X 100
NEOUSDT 25X 35
AUDIOUSDT 15X 800
SXPUSDT 25X 1500
BLURUSDT 10X 200
CFXUSDT 10X 200
GFTUSDT 10X 700
ACHUSDT 10X 1300
AGIXUSDT 10X 100
ZRXUSDT 25X 200
MKRUSDT 15X 0.05
SNXUSDT 15X 15
LDOUSDT 10X 70
OCEANUSDT 10X 500
DASHUSDT 25X 5
MINAUSDT 10X 200
IOSTUSDT 25X 50000
FLOWUSDT 15X 200
KAVAUSDT 25X 500
HIGHUSDT 15X 110
SSVUSDT 10X 5
FETUSDT 10X 500
GMXUSDT 10X 3
FXSUSDT 10X 20
RNDRUSDT 10X 150
ANKRUSDT 15X 5500
HOOKUSDT 10X 100
BNXUSDT 10X 300
XMRUSDT 25X 2
STXUSDT 15X 200
API3USDT 15X 100
LINAUSDT 10X 15000
USDCUSDT 25X 500
QTUMUSDT 25X 200
Giao dịch Sao chép Một nhấp trên Bitget: Các cặp Giao dịch Spot Khả dụng cho Elite Trader

Cặp Giao dịch

Số lượng tối thiểu mỗi lệnh

BTC/USDT 0.001 BTC
ETH/USDT 0.01 ETH
XRP/USDT 40 XRP
BGB/USDT 45 BGB
DOGE/USDT 200 DOGE
SOL/USDT 2 SOL
USDC/USDT 20 USDC
BNB/USDT 0.1 BNB
GALA/USDT 350 GALA
APT/USDT 1 APT
OP/USDT 6 OP
APE/USDT 3 APE
HOOK/USDT 5 HOOK
LUNC/USDT 110000 LUNC
TRX/USDT 300 TRX
ADA/USDT 50 ADA
AVAX/USDT 1 AVAX
MATIC/USDT 15 MATIC
LTC/USDT 0.2 LTC
FTM/USDT 40 FTM
DYDX/USDT 6 DYDX
GRV/USDT 25 GRV
SHIB/USDT 1500000 SHIB
ALICE/USDT 10 ALICE
WOO/USDT 100 WOO
BABYDOGE/USDT 5,000,000,000
BUSD/USDT 20 BUSD
OVR/USDT 55 OVR
LRC/USDT 50 LRC
FET/USDT 50 FET
LDO/USDT 7 LDO
OCEAN/USDT 50 OCEAN
CORE/USDT 7 CORE
MINA/USDT 20 MINA
AGIX/USDT 50 AGIX
MDAO/USDT 50 MDAO
BLUR/USDT 20 BLUR
MANA/USDT 30 MANA
FLOKI/USDT 400000 FLOKI
HFT/USDT 30 HFT
FIL/USDT 2 FIL
SAND/USDT 30 SAND
QTUM/USDT 5 QTUM
MASK/USDT 5 MASK
ACH/USDT 500 ACH
DENT/USDT 16000 DENT
HIGH/USDT 6 HIGH
QKC/USDT 1700 QKC
PHB/USDT 15 PHB
KEY/USDT 2000 KEY
DREP/USDT 40 DREP
RSS3/USDT 110 RSS3
DOT/USDT 3 DOT
ATOM/USDT 2 ATOM
NEAR/USDT 10 NEAR
LINK/USDT 3 LINK
BBO/USDT 8 BBO
BONE/USDT 10 BONE
BNX/USDT 20 BNX
ANKR/USDT 500 ANKR
GFT/USDT 300 GFT
CFX/USDT 100 CFX
VELO/USDT 100 VELO
PERP/USDT 20 PERP
AXS/USDT 2 AXS
LQTY/USDT 10 LQTY
EOS/USDT 20 EOS
DUSK/USDT 100 DUSK
IMX/USDT 20 IMX
PAW/USDT 240000000 PAW
DPX/USDT 0.05 DPX
SSV/USDT 0.5 SSV
HALO/USDT 60 HALO
TRU/USDT 150 TRU
GMT/USDT 50 GMT
VAI/USDT 200 VAI
PERL/USDT 550 PERL
SNX/USDT 5 SNX
MAGIC/USDT 20 MAGIC
VGX/USDT 60 VGX
WEMIX/USDT 15 WEMIX
GNS/USDT 3 GNS
GMX/USDT 0.3 GMX
AXS/USDT 2 AXS
LQTY/USDT 10 LQTY
EOS/USDT 20 EOS
DUSK/USDT 100 DUSK
IMX/USDT 20 IMX
PAW/USDT 240000000 PAW
DPX/USDT 0.05 DPX
SSV/USDT 0.5 SSV
HALO/USDT 60 HALO
TRU/USDT 150 TRU
GMT/USDT 50 GMT
VAI/USDT 200 VAI
PERL/USDT 550 PERL
SNX/USDT 5 SNX
MAGIC/USDT 20 MAGIC
VGX/USDT 60 VGX
WEMIX/USDT 15 WEMIX
GNS/USDT 3 GNS
GMX/USDT 0.3 GMX
XAUT/USDT 0.02 XAUT
DAI/USDT 20 DAI
MKR/USDT 0.03 MKR
FXS/USDT 3 FXS
INJ/USDT 5 INJ
STX/USDT 20 STX
KAVA/USDT 20 KAVA
GPT/USDT 150 GPT
COCOS/USDT 15 COCOS
DZOO/USDT 350 DZOO
RJV/USDT 200 RJV
LOOM/USDT 300 LOOM
ENS/USDT 2 ENS
LIT/USDT 20 LIT
PEOPLE/USDT 1000 PEOPLE
GTC/USDT 10 GTC
NOM/USDT 20 NOM
GRT/USDT 150 GRT
IOTX/USDT 800 IOTX
ARB/USDT 20 ARB
ID/USDT 500 ID
ICP/USDT 5 ICP
HNT/USDT 20 HNT
JOE/USDT 50 JOE
ROSE/USDT 350 ROSE
RON/USDT 20 RON
ARBETF/USDT 20 ARBETF

Bitget Team