left-back

Giao dịch Sao chép Một nhấp Bitget: Ngưỡng tài sản của nhà giao dịch

Thân gửi Bitgetters,

Vui lòng lưu ý các thông tin sau về [ngưỡng tài sản của nhà giao dịch] đối với Giao dịch Sao chép Một nhấp trên Bitget.

1. Ngưỡng tài sản futures của nhà giao dịch

Nhà giao dịch phải đáp ứng ngưỡng tài sản futures tương ứng. Nếu không, người dùng sẽ không thể theo dõi nhà giao dịch. Chi tiết như sau:

Tổng tài sản futures của nhà giao dịch (USDT)

Số người theo dõi tối đa

0 ≤ Tài sản futures < 500

0

500 ≤ Tài sản futures < 1,000

100

1,000 ≤ Tài sản futures < 5,000

300

Tài sản futures ≥ 5,000

500

[Tăng số người theo dõi tối đa]

Nếu bạn muốn tăng giới hạn số người theo dõi, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng hoặc người quản lý tài khoản của bạn. Nếu bạn đủ tiêu chuẩn của một nhà giao dịch xuất sắc, bạn có thể có tới 1,000 người theo dõi.

2. Ví dụ

Nhà giao dịch A có tổng tài sản futures là 1,000 USDT. Do đó, A có thể có tới 300 người theo dõi. Sau khi có 300 người dùng theo dõi, A đã đạt đến giới hạn số người theo dõi của mình.

Vào ngày hôm sau, do biến động thị trường, Nhà giao dịch A bị lỗ 500 USDT. Hiện tại, tài sản futures của Nhà giao dịch A đã giảm xuống còn 500 USDT. Theo ngưỡng tài sản của nhà giao dịch, giới hạn số người theo dõi của Nhà giao dịch A sẽ được hạ xuống mức 100 người dùng. Tuy nhiên, 300 người dùng đã theo dõi A trước ngày đó sẽ không bị xóa. Nếu Nhà giao dịch A thực hiện giao dịch liên quan đến BTC/USDT, thì 300 người dùng đã theo dõi họ trước ngày đó sẽ vẫn có thể sao chép giao dịch.

3. Ngưỡng tài sản spot của nhà giao dịch

Nhà giao dịch phải đáp ứng ngưỡng tài sản spot tương ứng. Nếu không, người dùng sẽ không thể theo dõi nhà giao dịch. Chi tiết như sau:

Tổng tài sản spot của nhà giao dịch (USDT)

Số người theo dõi tối đa

0 ≤ Tài sản spot < 100

0

100 ≤ Tài sản spot < 1,000

100

1,000 ≤ Tài sản spot < 5,000

300

5,000 ≤ Tài sản spot

500

[Tăng số người theo dõi tối đa]

Nếu bạn muốn tăng giới hạn số người theo dõi, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng hoặc người quản lý tài khoản của bạn. Nếu bạn đủ tiêu chuẩn của một nhà giao dịch xuất sắc, bạn có thể có tới 1,000 người theo dõi.

4. Ví dụ

Nhà giao dịch A có tổng tài sản spot là 1,000 USDT. Do đó, A có thể có tới 300 người theo dõi. Sau khi có 300 người dùng theo dõi, A đã đạt đến giới hạn số người theo dõi của mình.

Vào ngày hôm sau, do biến động thị trường, Nhà giao dịch A bị lỗ 900 USDT. Hiện tại, tài sản spot của Nhà giao dịch A giảm xuống còn 100 USDT. Theo ngưỡng tài sản của nhà giao dịch, giới hạn số người theo dõi của Nhà giao dịch A sẽ được hạ xuống mức 100 người dùng. Tuy nhiên, 300 người dùng đã theo dõi A trước ngày đó sẽ không bị xóa. Nếu Nhà giao dịch A thực hiện giao dịch liên quan đến BTC/USDT, thì 300 người dùng đã theo dõi họ trước ngày đó sẽ vẫn có thể sao chép giao dịch.Bitget Team