left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Hướng Dẫn Đóng Vị Thế Cho Nhà Giao Dịch

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Sau đây là hướng dẫn đóng vị thế cho nhà giao dịch.

 

I. Cách Đóng Vị Thế Trong Copy Trade

Nhà giao dịch có thể đóng các vị thế của họ tại "Copy Trade hiện tại" hoặc "Lệnh của tôi".

 

II. Các hạn chế

  1. Chỉ có thể đóng vị thế theo giá thị trường;
  2. Không thể đóng vị thế bằng lệnh trailing/trigger;
  3. Các vị thế trong Copy Trade phải được đóng tại "Copy Trade hiện tại" thay vì "Vị thế" trong Futures;
  4. Các vị thế Copy Trade phải được đóng lần lượt tại "Sổ lệnh" trong "Copy Trade hiện tại";
  5. Nhà giao dịch có thể đóng nhiều lệnh Futures cùng hướng bằng cách bấm vào "Tóm lược" trong "Copy Trade hiện tại".

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group