left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Cách Quản Lý Người Theo Dõi

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách quản lý người theo dõi.

 

I. Nhà giao dịch có thể xem dữ liệu của người theo dõi

  1. Nhà giao dịch có thể xem thông tin tất cả người theo dõi của họ, bao gồm số vốn trong tài khoản Futures tại “Người theo dõi cúa tôi” trên trang Copy Trade.

 

II. Nhà giao dịch có thể xóa người theo dõi

  1. Nhà giao dịch có thể xóa những người theo dõi có số vốn trong tài khoản Futures ít hơn 100 USDT;
  2. Khi bị xóa bởi nhà giao dịch, người dùng sẽ không thể sao chép những lệnh mới, tuy nhiên những lệnh đã sao chép trước đó sẽ không bị ảnh hưởng;
  3. Sau khi bị xóa bởi nhà giao dịch, người dùng không thể theo dõi lại chính nhà giao dịch đó trong vòng 60 phút.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group