Tin tức sản phẩm

Bitget One-Click Copy Trade: Nhà Giao Dịch Hiện Có Thể Dùng Lệnh Trigger Và Trailing

Kính gửi người dùng Bitget,

Bitget đã ra mắt một tính năng mới cho phép nhà giao dịch sử dụng lệnh trigger và trailing trong One-Click Copy Trade.

Nhà giao dịch hiện có thể mở vị thế mới bằng lệnh trigger/trailing. Tuy nhiên, đóng vị thế lệnh trigger/trailing hiện không được hỗ trợ bởi khả năng chỉ đóng vị thế một phần

Vui lòng đọc "Hướng dẫn đóng vị thế cho nhà giao dịch" để biết thêm chi tiết.

Bitget Team

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: institution@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Group

elite trader chính thức trên Telegram