left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Yêu Cầu và Quy Trình Đăng Ký Làm Nhà Giao Dịch

Kính gửi người dùng Bitget,

Bài viết này giới thiệu về Yêu Cầu và Quy Trình Đăng Ký Làm Nhà Giao Dịch trong One-Click Copy Trade trên Bitget.

I. Yêu cầu

  1. Không mở lệnh futures hoặc spot khi đang đăng ký (cả live và deno);
  2. Hiện không theo dõi bất kỳ nhà giao dịch nào;
  3. Mỗi nhà giao dịch chỉ được đăng ký một tài khoản trong Copy Trade.

II. Quy trình

  1. Truy cập website chính thức hoặc ứng dụng Bitget;
  2. Bấm “Trở thành Nhà giao dịch” trong trang Copy Trade;
  3. Điền đầy đủ thông tin, đọc kĩ và đồng ý với Thỏa thuận Nhà giao dịch;
  4. Đợi đơn đăng ký được xét duyệt;
  5. Sau khi người dùng được phê duyệt trở thành nhà giao dịch sao chép, họ có thể khởi tạo các lệnh spot/futures để những người theo dõi sao chép chúng. Nếu nhà giao dịch sao chép muốn tạm dừng vai trò là nhà giao dịch dẫn đầu, họ có thể vô hiệu hóa tính năng Nhà giao dịch dẫn lệnh Futures/Spot trong Giao dịch Sao chép - Cài đặt Cá nhân.

Bitget Team

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected]

[Các kênh chính thức]

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Group