Bitget One-Click Copy Trade: Người theo dõi có thể xem dữ liệu giao dịch của nhà giao dịch

Kính gửi người dùng Bitget, 

 

Bitget sắp ra mắt một tính năng mới cho phép những người theo dõi có thể xem được dữ liệu giao dịch của nhà giao dịch.

 

1. Số ngày kể từ ngày đăng ký: đếm số ngày kể từ ngày đăng ký đến ngày hiện tại.

2. Số lượng người theo dõi hiện tại: số người dùng hiện đang theo dõi nhà giao dịch.

3. Tổng vốn: Tổng tài sản trong tài khoản Futures của nhà giao dịch. Nhà giao dịch có thể hiện hoặc ẩn nó.

4. Lợi tức đầu tư (ROI): ROI = Lãi và lỗ / Tiền gốc * 100%.

5. Số lượng giao dịch: Số lượng giao dịch đã hoàn thành thông qua đóng/mở các vị thế.

6. Số lượng người theo dõi tích lũy: Số người đã theo dõi nhà giao dịch từ trước đến nay. Lưu ý: Theo dõi lại sau khi hủy sẽ được tính là một người.

7. Tổng lãi/lỗ: Tổng lãi và lỗ của các lệnh đã đóng.

8. Số lượng giao dịch có lời: Số lượng giao dịch có lợi nhuận dương (chưa tính phí giao dịch và phí funding).

9. Số lượng giao dịch thua lỗ: Số lượng giao dịch có lợi nhuận âm (chưa tính phí giao dịch và phí funding).

10. Tỷ lệ thắng 3W: số lượng lệnh có lợi nhuận dương trong 3 tuần qua/ tổng số lệnh trong 3 tuần qua.

*Lưu ý: Dữ liệu trên được cập nhật theo giờ.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group