Trung tâm Thông báo

Giới thiệu bạn bè và nhận Mystery Box trị giá lên đến $500

image1.png

Bitgetters thân mến,

Bitget Referral Offer sắp ra mắt một hoạt động độc quyền dành riêng cho người dùng Việt Nam. Mời bạn bè và nhận Mystery Box trị giá lên đến $500 mỗi hộp. Đừng bỏ lỡ cơ hội này và bắt đầu mời bạn bè ngay hôm nay!

Thời gian khuyến mãi: 2022-07-08 00:00 AM (UTC) đến 2022-07-15 00:00 AM (UTC)

Sự kiện: Giới thiệu bạn bè và cùng nhau mở khóa Mystery Box!

Chia sẻ Mã giới thiệu / Liên kết giới thiệu của bạn với một người bạn chưa bao giờ đăng ký trên Bitget trước đây và cả hai sẽ nhận được Mystery Box.

Bạn cũng sẽ có cơ hội lớn để mở Surprise Mystery Boxes - ẩn chứa phần quà lên đến $500.

Người được bạn giới thiệu phải hoàn thành KYC.

 • Mystery Box Đồng (quỹ thử nghiệm $5 - $50): 1 < x ≤ 4 người dùng được giới thiệu
 • Mystery Box Bạc (quỹ thử nghiệm $20 - $200): 4 < x ≤ 15 người dùng được giới thiệu
 • Mystery Box Vàng (quỹ thử nghiệm $100 - $500): x > 15 người dùng được giới thiệu

Giới hạn trong 1000 người giới thiệu đủ điều kiện. Người đến trước được phục vụ trước.

Vui lòng tham khảo điền vào biểu mẫu: https://forms.gle/dhyYFRSeAGsGRrQv7

Ghi:

 1. Làm thế nào để tham gia Chương trình Giới thiệu;
 2. Người giới thiệu đủ điều kiện phải gửi bất kỳ số tiền USDT nào vào tài khoản tương lai của bạn và hoàn thành một giao dịch hợp đồng tương lai;
 3. Chiến dịch chỉ giới hạn cho người dùng từ Việt Nam;
 4. Các Chi nhánh Bitget không được tham gia Chiến dịch Giới thiệu.

Điều khoản Điều kiện:

 1. Người giới thiệu phải hoàn thành Biểu mẫu Google của sự kiện để tham gia chiến dịch. Bất cứ ai chưa hoàn thành Biểu mẫu Google sẽ bị loại khỏi chiến dịch;
 2. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày chiến dịch kết thúc;
 3. Các hành vi độc hại như đăng ký nhiều tài khoản với cùng địa chỉ IP sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng;
 4. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ chiến dịch mà không cần thông báo trước.

Bitget Team

8 Tháng 7, 2022

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: vip@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Facebook

Facebook Group