Bitget One-Click Copy Trade: Xóa Người Theo Dõi

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Bài viết này bàn về Xóa Người Theo Dõi trong One-Click Copy Trade trên Bitget.

 

1. Nhà giao dịch có thể xóa những người theo dõi có số vốn ít hơn 100 USDT trong tài khoản Futures;

2. Khi bị xóa bởi nhà giao dịch, bạn sẽ không thể sao chép thao tác mở các lệnh mới, tuy nhiên các lệnh đã sao chép cũ sẽ không bị ảnh hưởng;

3. Sau khi bị xóa bởi một nhà giao dịch cụ thể, bạn không thể theo dõi lại họ trong vòng 60 phút.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group