left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Cài Đặt Đòn Bẩy

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt đòn bẩy trong One-Click Copy Trade của Bitget.

Đối với người theo dõi, bạn có thể truy cập trang cài đặt của (các) nhà giao dịch mà bạn đang theo dõi và chuyển sang "Cài đặt nâng cao", sau đó chọn đòn bẩy như hướng dẫn bên dưới:

 

I. Đòn bẩy cố định

Bạn có thể mở một vị thế với đòn bẩy do bạn đặt trước, bất kể nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy như thế nào.

Ví dụ: Nếu đòn bẩy BTCUSDT Futures của bạn là 10X trong khi đòn bẩy của nhà giao dịch là 20X, khi nhà giao dịch mở một vị thế, bạn sẽ sao chép giao dịch đó nhưng sử dụng đòn bẩy 10X. Ngay cả khi bạn theo dõi nhiều nhà giao dịch, đòn bẩy sẽ luôn là 10X.

 

II. Đòn bẩy cụ thể

Khi bạn chọn đòn bẩy cụ thể, bạn sẽ theo dõi một nhà giao dịch với đòn bẩy đặt trước để mở vị thế. Việc sao chép của bạn có thể thất bại nếu tài khoản không đủ.

Ví dụ: Bạn đang theo dõi Nhà giao dịch A và bạn đặt đòn bẩy cho BTCUSDT Futures là 5X, sau đó bạn sẽ sao chép mọi giao dịch của A với đòn bẩy 5x bất kể Nhà giao dịch A sử dụng đòn bẩy gì. 

 

III. Đòn bẩy của nhà giao dịch

Bạn có thể mở một vị thế sử dụng đòn bẩy của nhà giao dịch. Việc sao chép của bạn có thể thất bại nếu tài khoản không đủ.

Ví dụ: Đòn bẩy được Nhà giao dịch A và Nhà giao dịch B sử dụng lần lượt là 10X và 20X, khi đó bạn sẽ sao chép vị thế của Nhà giao dịch A với đòn bẩy 10x và sao chép vị thế của Nhà giao dịch B với đòn bẩy 20X.

 

*Lưu ý:

  1. Chế độ đòn bẩy mặc định là "Đòn bẩy của nhà giao dịch" trừ khi bạn thay đổi nó trong "Cài đặt nâng cao".
  2. Bằng cách chọn "Đòn bẩy cụ thể" hoặc "Đòn bẩy của nhà giao dịch": đòn bẩy sẽ được sử dụng để tính toán xem bạn có đủ số dư để sao chép giao dịch hay không. Đòn bẩy thực tế khi giao dịch Futures của bạn sẽ không thay đổi.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group