Bitget One-Click Copy Trade: Sao chép giao dịch thất bại

Kính gửi người dùng BItget,

Sau đây là lý giải các nguyên nhân có thể dẫn đến sao chép giao dịch thất bại trong Copy Trade.

I. Tại sao bạn không thể theo dõi một nhà giao dịch:

  1. Trạng thái hiện tại của bạn là một nhà giao dịch.

II. Tại sao bạn sao chép giao dịch thất bại:

  1. Số lượng người theo dõi của nhà giao dịch đã đạt giới hạn;
  2. Nhà giao dịch đã hủy trạng thái;
  3. Bạn đã bị nhà giao dịch xóa khỏi danh sách người theo dõi;
  4. Bạn không có tiền trong tài khoản Futures;
  5. Bạn đã đạt đến giới hạn tối đa của Copy Trade.
  6. Số lượng các lệnh của người sao chép đã vượt quá giới hạn tối đa.
  7. Các lệnh được thực hiện một phần của nhà giao dịch sẽ không được sao chép bởi những người theo dõi.

Bitget Team