Tin tức sản phẩm

Bitget One-Click Copy Trade: Điều gì sẽ xảy ra khi nhà giao dịch đóng một vị thế

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Bài viết này nói về các tình huống có thể xảy với người theo dõi khi nhà giao dịch đóng một vị thế.

Khi mở vị thế theo một nhà giao dịch copy trade, bạn có thể gặp phải bốn trường hợp sau khi họ đóng vị thế: 

 

I. Vị thế có thể được đóng tự động

Khi nhà giao dịch đóng vị thế, vị thế sao chép tương ứng của bạn có thể được hệ thống tự động đóng lại. 

 

II. Vị thế có thể được đóng thủ công

Bạn có thể đóng vị trí sao chép của mình theo cách thủ công trong "Copy Trade của tôi" hoặc "Copy Trade Hiện tại" trên trang Futures. 

 

III. Tỷ lệ TP/SL được kích hoạt

Khi tỷ lệ TP/SL (Chốt lời/Dừng lỗ) đặt trước của vị thế sao chép được kích hoạt trước khi nhà giao dịch đóng vị thế tương ứng, vị thế của bạn sẽ tự động được đóng. 

 

IV. Thua lỗ từ vị thế sao chép vượt quá tài sản khả dụng trong tài khoản Futures của bạn

Khi khoản lỗ thả trôi từ vị thế sao chép của bạn vượt quá tài sản khả dụng trong tài khoản Futures, nó sẽ tự động bị đóng. 

 

Lưu ý: Cách hiển thị của các vị thế sao chép trong "Copy Trade hiện tại" của bạn.

  1. Mỗi lệnh sao chép sẽ được hiển thị riêng trong "Copy Trade hiện tại";
  2. Bạn có thể đóng từng vị thế của mình trong phần "Copy Trade hiện tại" - "Chi tiết";
  3. Bạn có thể đóng nhiều vị thế cùng hướng trong cùng một hợp đồng tại "Copy Trade hiện tại" - "Tóm tắt";
  4. Tất cả các vị thế có cùng hướng trong cùng một hợp đồng sẽ được gộp lại trong "Vị thế".

Ví dụ:

Giả sử Người dùng A đang theo dõi Nhà giao dịch B và Nhà giao dịch C để mở các vị thế BTC/USDT với đòn bẩy 100X.

Người dùng A sao chép Nhà giao dịch B để mở một vị thế Long 100 hợp đồng với giá mở là 13,000 USDT và sao chép Nhà giao dịch C để mở một vị thế Long 100 hợp đồng với giá mở là 14,000 USDT.

Khi đó, giá mở được hiển thị trong "Vị thế" của Người dùng A sẽ là giá trung bình của hai vị thế, có nghĩa là bạn sẽ thấy giá mở là 13,500 USDT trong phần "Copy Trade hiện tại" - "Tóm tắt".

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group