left-back

Bitget One-Click Copy Trade: Người theo dõi có thể xem dữ liệu "Copy Trade của tôi"

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Bitget sắp ra mắt một tính năng mới cho phép những người theo dõi có thể xem dữ liệu "Copy Trade của tôi".

 

Trên trang chủ Copy Trade, bấm vào "Copy Trade của tôi" và bạn có thể xem tất cả chi tiết, bao gồm:

1. Dữ liệu Copy Trade:

  • Tiền vốn đã đầu tư: Tổng tiền vốn tất cả các lệnh đã đóng mà bạn sao chép từ các nhà giao dịch.
  • Lợi nhuận ròng: Tổng lợi nhuận của tất cả các lệnh đã đóng mà bạn sao chép từ các nhà giao dịch - phí mở/đóng - phí funding (xin lưu ý rằng phần lợi nhuận chia sẻ không được khấu trừ).

2. Copy Trade hiện tại: Các lệnh sao chép chưa được đóng.

3. Lịch sử Copy Trade: Các lệnh sao chép đã được đóng.

4. Nhà giao dịch của tôi: Các nhà giao dịch mà bạn đang theo dõi. Khi nhà giao dịch mở một vị thế, bạn sẽ sao chép hoạt động của họ ngay lập tức.

5. Thông tin Copy Trade: Số tiền còn lại có thể sử dụng cho Copy Trade.

  

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group