Cập Nhập Super Airdrop!

Kính gửi người dùng Bitget,

Chúng tôi đã phân phối tổng cộng $50,000 token mới niêm yết đến tất cả người dùng tham gia Super Airdrop hợp lệ. Phần thưởng của tuần trước là $10,000 CMP, đã được chuyển đến tất cả người dùng đủ điều kiện.

 

Super Airdrop sẽ tạm dừng từ tuần này, tuy nhiên nếu đang nắm giữ BGB, bạn vẫn có thể nhận thêm phần thưởng khi tham gia vào các chiến dịch khác của Bitget. 

 

Vui lòng theo dõi các thông báo và cập nhập của chúng tôi tại BGB Holders Group (liên hệ @Alynn_ses trên Telegram để tham gia nhóm). 

 

Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn!

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro và biến động cực lớn mặc dù tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng nên tự nghiên cứu và chịu rủi ro khi đầu tư. 

 

Bitget Team

1 tháng 8, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác:  [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group