Bitget One-Click Copy Trade: Người theo dõi hiện có thể hủy theo dõi một nhà giao dịch

Kính gửi người dùng Bitget, 

 

Bitget sắp ra mắt một tính năng mới cho phép những người theo dõi hủy theo dõi một nhà giao dịch. 

 

I. Làm thế nào để hủy theo dõi một nhà giao dịch?

Có hai cách để hủy theo dõi một nhà giao dịch:

  1. Đi tới "Hồ sơ của nhà giao dịch" – Bấm vào "Chỉnh sửa Copy Trade" - Chọn "Hủy theo dõi" ở góc trên bên phải;
  2. Đi tới "Copy Trade của tôi" - Nhà giao dịch của tôi – Bấm vào "Chỉnh sửa" - Chọn "Hủy theo dõi" ở góc trên bên phải.

* Lưu ý: Trên trang "Copy Trade của tôi", có một nút gọi là "Tự động hủy theo dõi" – mặc định được đóng. Nếu nhà giao dịch không mở bất kỳ vị thế nào trong 21 ngày liên tiếp, "Tự động hủy theo dõi" sẽ được bật.

 

II. Điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn hủy theo dõi một nhà giao dịch?

  1. Khi nhà giao dịch bị hủy theo dõi, các lệnh đã sao chép sẽ không bị ảnh hưởng. Bạn vẫn có thể sao chép hoạt động đóng của nhà giao dịch hoặc tự đóng vị thế;
  2. Các thông số copy trade đã chỉnh sửa chỉ áp dụng cho các lệnh copy trade mới. Các lệnh copy trade cũ sẽ không bị ảnh hưởng.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group