Bitget One-Click Copy Trade: Cách đặt ký quỹ của người theo dõi

Kính gửi người dùng Bitget, 

 

Bài viết này là về cách đặt ký quỹ của người theo dõi trong One-Click Copy Trade của Bitget. 

 

I. Ký quỹ là gì?

Cơ chế ký quỹ là khái niệm cốt lõi của giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) có đòn bẩy. Trong chế độ ký quỹ, bạn không cần phải cam kết 100% số tiền của mình khi tham gia giao dịch Futures mà chỉ cần dùng một số tiền nhỏ làm tài sản thế chấp theo một tỷ lệ phần trăm nhất định để thực hiện giao dịch. Tài sản đó được gọi là "ký quỹ".

 

II. Cách đặt ký quỹ trong Copy Trade

1. Có ba cách để người theo dõi cài đặt số tiền ký quỹ khi tham gia Copy Trade

  • Theo số tiền cố định: Sử dụng chính xác số tiền ký quỹ mà nhà giao dịch đã sử dụng để mở từng vị thế.
  • Theo hệ số nhân: Số tiền ký quỹ là hệ số nhân của ký quỹ mà nhà giao dịch sử dụng để mở vị thế.
  • Theo số lượng cố định: Số tiền ký quỹ cho từng vị thế là cố định (Xin lưu ý: Ký quỹ thực tế để mở một vị thế có thể thay đổi theo đòn bẩy và giá coin).

2. Coin ký quỹ

  • Bạn có thể điều chỉnh nó trong "Cài đặt nâng cao".
  • Chọn một coin: giống với nhà giao dịch hoặc sử dụng một coin cụ thể làm ký quỹ.

 

III. Giải thích Kích Thước Vị Thế

Bạn có thể cài số tiền ký quỹ khi sử dụng One-Click Copy Trade của Bitget. Nếu chọn “Theo số lượng cố định” trong “Cài đặt nâng cao”, số tiền ký quỹ thực tế của bạn sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố như đòn bẩy và giá coin. Sau đây là giải thích chi tiết hơn:

  • Số tiền ký quỹ = Giá / Đòn bẩy * Kích thước vị thế
  • Đòn bẩy càng cao, số tiền cần để ký quỹ càng thấp

Ví dụ:

Giả sử giá của EOSUSDT là 1.00 USDT, Bob mở một vị thế Long EOS với đòn bẩy 2x, số tiền ký quỹ sẽ là 0.5 USDT. Nếu bạn dùng đòn bẩy cao hơn, số tiền cần để ký quỹ sẽ giảm và ngược lại, đòn bẩy thấp sẽ tăng số tiền cần làm ký quỹ

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group