Bitget One-Click Copy Trade: Người theo dõi hiện có thể xem dữ liệu copy trade của nhà giao dịch

Kính gửi người dùng Bitget,

Bitget đã ra mắt tính năng cho phép những người theo dõi xem được dữ liệu giao dịch copy trade của nhà giao dịch trong One-Click Copy Trade, bao gồm Lịch sử của nhà giao dịch, Lệnh hiện tại và Người theo dõi.

Lịch sử

 1. Vị thế: Long/Short, đòn bẩy, cặp giao dịch, cross/isolated
 2. Giá mở/giá đóng: Hiển thị giá mở/đóng thực tế và thời gian của nhà giao dịch, sẽ hơi khác so với thời gian của những người theo dõi
 3. Lợi suất cuối kỳ = Lợi suất trong thời gian nắm giữ + Lợi suất ban đầu

  Lợi suất ban đầu là lợi suất của cuối kỳ trước.
  Lợi suất trong thời gian nắm giữ = (P&L của cặp giao dịch 1*Giá của cặp giao dịch 1 + P&L của cặp giao dịch 2*Giá của cặp giao dịch 2 + ...) / (Số tiền ban đầu của cặp giao dịch 1 trong khoảng thời gian * Giá của cặp giao dịch 1 + Số tiền ban đầu của cặp giao dịch 2 trong kỳ * Giá cặp giao dịch 2 + ...) (Giá các cặp giao dịch là giá cuối kỳ)
 4. ID lệnh: Số ID từng giao dịch đơn lẻ của nhà giao dịch

Lệnh hiện tại

 1. Vị thế: Long/Short, đòn bẩy, cặp giao dịch, cross/isolated
 2. Giá mở: Hiển thị giá mở thực tế của nhà giao dịch
 3. Giá hiện tại: Đồng bộ với giá các cặp giao dịch tương ứng của Bitget
 4. Thời gian mở: Thời gian mở vị thế thực tế của nhà giao dịch
 5. Lợi suất: Biến động trong thời gian thực với giá hiện tại
 6. ID lệnh: Số ID từng giao dịch đơn lẻ của nhà giao dịch

Người theo dõi

 1. Người theo dõi: Chỉ hiển thị 50 người theo dõi hàng đầu được xếp hạng theo lợi nhuận (bao gồm cả những người theo dõi trước đây)
 2. Số tiền đầu tư: Tổng tiền vốn trong các lệnh đã đóng của người theo dõi
 3. Lợi nhuận: Tổng lợi nhuận của các lệnh đã đóng của những người theo dõi

Ghi chú bổ sung

 1. Nếu nhà giao dịch đóng một lệnh trong vòng 60 phút kể từ khi mở vị thế, lệnh đó sẽ được hiển thị trực tiếp trong phần Lịch sử. Nếu chưa đóng, lệnh sẽ được hiển thị trong Lệnh hiện tại và sẽ tự động được chuyển đến Lịch sử sau khi vị thế được đóng.
 2. Dữ liệu thời gian thực được hiển thị trong Lịch sử của nhà giao dịch.

Bitget Team

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected]

[Các kênh chính thức]

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Group