left-back

Thử thách được chấp nhận: Bạn đã tìm hiểu về $LAT?

Bitgetters thân mến,

 

Chúng tôi rất vui mừng được khởi động loạt chiến dịch "Thử thách được chấp nhận" lần thứ sáu, nơi bạn có thể nhận token miễn phí bằng cách hoàn thành các câu đố trong khi tìm hiểu thêm về tiền điện tử thông qua các infographics đơn giản.

Vòng 6 của thử thách sẽ là... LAT! Tìm hiểu thêm về LAT và chia sẻ giải thưởng 200,000 $LAT!

 

Thời gian sự kiện: 12:00 ngày 5 tháng 7 đến 09:00 ngày 8 tháng 7 (giờ Việt Nam)

Tổng giải thưởng: 200.000 đô la LAT + 100.000 đô la LAT

 

Quy tắc:

1. TÌm hiểu thông qua các infographic bên dưới và trả lời đúng cả 5 câu hỏi. 1,000 người thỏa điều kiện đầu tiên sẽ cùng nhau chia sẻ 200,000 $LAT; và
2. Những người dùng chia sẻ lên Twitter hoặc nhóm Telegram (có hơn 400 thành viên) sẽ cùng nhau chia sẻ 100,000 $LAT còn lại, sau khi liên kết nộp lên được xác nhận.

3. Bắt đầu thử thách của bạn tại đây: https://forms.gle/LPrkchFB85q5XNjf6 

VN_20220704-144848.png

 

Điều khoản và điều kiện:

1. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

2. Người dùng tham gia cùng một địa chỉ IP sẽ bị coi là không hợp lệ.

3. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu rủi ro thị trường cao và biến động mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng được khuyên nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro đầu tư.

 

Bitget Team

Ngày 4 tháng 7 năm 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected] 

Hợp tác:  [email protected] 

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group