left-back

Trở thành Thương nhân P2P trên Bitget và nhận $100

VN_R135___1200-630____7.png

 

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Bitget đang khởi động một sự kiện tiền thưởng dành riêng cho các thương nhân P2P! Mỗi thương nhân đủ điều kiện sẽ nhận được Quỹ thử nghiệm trị giá 100 USDT!

 

Lưu ý: Sự kiện này chỉ dành cho những người được mời. Bạn phải nhận được lời mời làm thương nhân P2P chính thức từ Bitget mới đủ điều kiện nhận thưởng sự kiện này. Sự kiện này chỉ dành cho những Thương nhân P2P Bitget mới - những người tham gia sau khi sự kiện bắt đầu (11:00 ngày 4 tháng 7 năm 2022, UTC+7).

 

Thời gian diễn ra sự kiện: 11:00 ngày 4 tháng 7 – 11:00 ngày 4 tháng 8, năm 2022 (giờ Việt Nam)

Fiat hợp lệ: 

INR, PKR, IDR, PHP, EUR, NGN, VND, USD, VES, UAH, RUB, THB, ARS, BRL, CAD, COP, TRY, GBP, MXN, JPY

 

Quy tắc sự kiện:

Bước 1: Đăng ký làm thương nhân P2P trên Bitget

Điền vào biểu mẫu để đăng ký trở thành thương nhân của chúng tôi.

Bitget sẽ đánh giá đăng ký của bạn dựa trên các thông tin được cung cấp. Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, bạn sẽ có thể bắt đầu đăng quảng cáo trên nền tảng P2P của Bitget!

 

Bước 2: Quảng cáo trên Bitget P2P và nhận quỹ thử nghiệm 100 USDT!

Bạn phải đảm bảo tất cả những điều sau:

  • Đăng ít nhất một (1) quảng cáo mua và ít nhất một (1) quảng cáo bán.
  • Tất cả các quảng cáo của bạn đều trực tuyến ít nhất 5 giờ mỗi ngày trong một tuần.
  • Tất cả các quảng cáo của bạn phải được định giá cạnh tranh.

Trên cơ sở đáp ứng các điều kiện trên, hoàn thành ít nhất 2 lệnh (mua hoặc bán) và bạn sẽ nhận được phần thưởng là quỹ thử nghiệm 100 USDT!!!

 

Đăng nhập vào Bitget -> Chọn "Mua Crypto" -> Chọn "Giao dịch P2P" -> Chọn thị trường của bạn

Bấm vào đây để bắt đầu giao dịch P2P!

 

Điều khoản và Điều kiện:

  1. Tất cả thương nhân phải hoàn tất xác minh KYC trước khi truy cập giao dịch P2P.
  2. Tất cả phần thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản Bitget của bạn trong vòng 5 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
  3. Bất kỳ người tham gia nào liên quan đến thao túng khối lượng hoặc bất kỳ hành vi độc hại nào khác sẽ bị loại khỏi sự kiện.
  4. Bitget có quyền loại thương nhân P2P nếu họ tham gia vào bất kỳ hoạt động nào không phù hợp, không trung thực hoặc lạm dụng (chẳng hạn như giao dịch rửa, giả mạo khối lượng, tham gia với nhiều tài khoản, thao túng thị trường,....).
  5. Bitget có quyền giải thích cuối cùng cho sự kiện.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Việc bạn sử dụng các dịch vụ của Bitget P2P và tất cả thông tin, nội dung khác (bao gồm cả của các bên thứ ba) được bao gồm hoặc có thể truy cập từ các dịch vụ Bitget P2P là rủi ro của chính bạn. Bitget chỉ đơn giản là một nền tảng mối giới cho người mua/người bán và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp tài sản nào giữa họ. Tất cả các khoản thanh toán là cuối cùng sau khi hoàn thành trừ khi pháp luật yêu cầu khác. Bitget P2P không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các giao dịch đã hoàn thành. Cả Bitget P2P và người bán đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí hoặc tổn thất tiềm ẩn nào phát sinh trong quá trình giao dịch trừ khi tổn thất của bạn là kết quả của sự gian lận hoặc thông tin sai lệch của người bán.

 

Đối với bất kỳ câu hỏi P2P nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi: [email protected]!

 

 

Bitget Team

4 Tháng 7, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group