Trung tâm Thông báo

6 cặp Giao ngay mới đã được thêm vào Giao dịch Lưới - Giao dịch và chia sẻ phần thưởng 10,000 USDT!

Kính gửi người dùng Bitget,

Nhằm nâng cao trải nghiệm giao dịch Lưới trên Bitget, chúng tôi rất vui mừng được thông báo đã ra mắt sáu cặp Giao ngay mới trên Giao dịch Lưới.

Thông tin chi tiết như sau:

Các cặp giao dịch mới (được chỉ định): TRX/USDT, DOGE/USDT, MATIC/USDT, ADA/USDT, BNB/USDT và SHIB/USDT

Giao dịch để chia sẻ phần thưởng 10,000 USDT!

Thời gian chiến dịch: 18:00 ngày 1 tháng 7 – 18:00 ngày 8 tháng 7 (giờ Việt Nam)

i) Giao dịch Lưới Giao ngay, chia sẻ phần thưởng $5,000 BGB!

Trong chiến dịch, hãy hoàn thành một lệnh đủ điều kiện với các cặp giao dịch được chỉ định phía trên bằng Giao dịch Lưới Giao ngay để nhận $5 BGB. Mỗi người dùng hợp lệ chỉ có thể nhận thưởng một lần và tổng phần thưởng là $5,000 BGB trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

ii) Nhiệm vụ cho Người mới: Giải thưởng lên đến 5,000 USDT!

Mới tham gia Giao dịch Lưới? Hoàn thành lệnh đủ điều kiện đầu tiên với các cặp giao dịch được chỉ định trên Giao dịch Lưới Giao ngay để nhận 10 USDT quỹ thử nghiệm.

*Lệnh đủ điều kiện: Tạo lệnh Giao dịch Lưới Giao ngay với số tiền tối thiểu là 100 USDT, mở trong 48 giờ. Lưu ý rằng bạn không cần hủy lệnh để trở thành Lệnh đủ điều kiện.

Điều khoản điều kiện

  1. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng bảy ngày làm việc kể từ khi sự kiện kết thúc;
  2. Người dùng tham gia với cùng một địa chỉ IP sẽ được coi là không hợp lệ;
  3. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro và biến động cực lớn mặc dù tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng nên tự nghiên cứu và chịu rủi ro khi đầu tư.

Bitget Team

1 tháng 7, 2022

[Liên hệ với chúng tôi]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: vip@bitget.com

[Kênh chính thức]

Nhóm Telegram tiếng Anh

Nhóm Telegram Futures

Cộng đồng BGB

Twitter

Instagram

Linkedin

Trang chủ

Youtube

Medium

Reddit