left-back

Bitget sẽ hỗ trợ Airdrop Origin Dollar Governance (OGV) cho Origin Protocol (OGN) Holders

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Bitget sẽ hỗ trợ airdrop Origin Dollar Governance (OGV) cho những người nắm giữ Origin Protocol (OGN). Chi tiết như sau:

 

Thời gian Snapshot:

  • Snapshot sẽ do nhóm OGN quyết định và sẽ diễn ra trong khoảng 7:00 ngày 5 tháng 7 - 6:59 ngày 13 tháng 7 (giờ Việt Nam)
  • Bitget sẽ chụp nhanh các khoản nắm giữ OGN của người dùng sau khi được nhóm OGN thông báo về thời gian snapshot chính xác.

Quy tắc phân phối:

  • Người dùng cần nắm giữ ít nhất 1 OGN (không tính OGN trong các lệnh giao dịch đang chờ xử lý).
  • Token OGV sẽ được phân phối cho người dùng hượp lệ theo tỷ lệ 1 OGN = 1 OGV sau khi nhóm dự án hoàn thành phân phối OGV cho Bitget.

Nạp & Rút

  • Việc nạp và rút OGN sẽ tạm ngưng vào lúc 16:00 ngày 4 tháng 7 (giờ Việt Nam). Việc mở lại sẽ được thông báo trong một thông báo riêng.
  • Token OGN đang chờ nạp/rút trong thời gian tạm ngưng sẽ không được tính vào số dư OGN của bạn. Vui lòng đảm bảo bạn có đủ thời gian xử lý bất kỳ khoản nạp/rút nào trước khoảng thời gian snapshot.

Lưu ý:

  1. Trong quá trình tính toán airdrop, những token được bán thành công tại thời điểm chụp nhanh thuộc về người mua, không phải người bán.
  2. OGN và OGV sẽ có các tính năng khác nhau. Tổng nguồn cung của OGV là bốn tỷ.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo:

Thông tin chi tiết về đợt Airdrop sắp tới cho OGN Holder

Tokenomics, Phần thưởng Retroactive và Chiến dịch khai thác thanh khoản trước khi phát hành - OGV

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro và biến động cực lớn mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng nên tự nghiên cứu và chịu rủi ro khi đầu tư. 

 

Bitget Team

30 tháng 6, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected] 

Hợp tác:  [email protected] 

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Facebook

Facebook Group