left-back

Bitget ngừng Phần thưởng Giao dịch Cơ bản trong "BGB của tôi"

Bitgetters thân mến,

 

Bitget sẽ hủy Phần thưởng Giao dịch Cơ bản trong "BGB của tôi" vào lúc ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC+8). Xin lưu ý rằng người dùng đáp ứng đủ các yêu cầu vẫn có thể nhận được phần thưởng tương ứng trước khi chức năng bị chấm dứt.

 

Ghi chú:

  1. Bitget có quyền thay đổi các quy tắc chức năng để đáp ứng nhu cầu hoạt động của nền tảng; vui lòng kiểm tra thông báo nền tảng để biết thêm thông tin;
  2. Bitget có quyền xử lý các tài sản và tài khoản có liên quan của bạn nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận hoặc độc hại nào được tìm thấy;
  3. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về thông tin nêu trên.

 

Xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào điều này có thể gây ra cho bạn! Cảm ơn sự ủng hộ và thấu hiểu của bạn!

 

 

Bitget Team

Ngày 24 tháng 6 năm 2022

 

[Liên hệ chúng tôi qua]

Chăm sóc khách hàng: [email protected]

Hợp tác tiếp thị: [email protected]

Hợp tác tạo thanh khoản: [email protected]

 

[Tham gia cộng đồng Bitgetter tại]

Nhóm Telegram

Facebook

Twitter