Tin tức sản phẩm

Công bố rủi ro

Bitgetters thân mến,

Các sản phẩm phái sinh trong nền tảng của chúng tôi – Bitget Futures có đòn bẩy và rủi ro cao. Công bố rủi ro này nhằm mục đích tiết lộ cho các nhà đầu tư về rủi ro khi đầu tư đòn bẩy cao của các sản phẩm phái sinh tài sản kỹ thuật số và giúp các nhà đầu tư đánh giá, xác định khẩu vị rủi ro của chính họ. Trên phương diện rủi ro đầu tư, các nhà đầu tư nên đọc kỹ Công bố rủi ro này trước khi tham gia vào các giao dịch hợp đồng Futures và đảm bảo rằng họ hiểu bản chất và quy tắc của Futures, để quyết định có nên tham gia giao dịch dựa trên kinh nghiệm đầu tư, mục tiêu, tình trạng tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của chính họ hay không.

Các nhà đầu tư nên tìm kiếm trợ lý pháp lý hoặc hỗ trợ từ các chuyên gia độc lập trước khi tham gia giao dịch hợp đồng Futures có đòn bẩy cao.

Nhà đầu tư đủ điều kiện

Giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số có đòn bẩy và rủi ro cao, và nó chỉ phù hợp với các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp hoặc các nhà đầu tư có kinh nghiệm, hoặc những người có thể hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan đến giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số và quan trọng nhất là những người có thể chịu một phần hoặc tất cả các khoản lỗ do quyết định đầu tư sai.

Rủi ro Hiện hữu

1. Rủi ro Biến động Giá

  • Là một sản phẩm đặc biệt có giá trị đầu tư, giá của các công cụ phái sinh coin kỹ thuật số bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố và biến động rất lớn. Rất khó để các nhà đầu tư nắm bắt đầy đủ khi thực chiến, vì vậy có khả năng xảy ra đầu tư sai. Nếu rủi ro không thể được kiểm soát hiệu quả, bạn có thể phải chịu tổn thất lớn và các nhà đầu tư phải chịu tất cả các tổn thất gây ra từ đó.

2. Rủi ro Giao dịch

  • Các nhà đầu tư cần hiểu rằng đặc trưng của giao dịch phái sinh là đòn bẩy cao, có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ nhanh chóng. Nếu hướng giao dịch ngược với biến động thị trường, nó sẽ gây ra tổn thất lớn hơn. Theo mức độ thua lỗ, các nhà đầu tư cần tăng mức ký quỹ hoặc giảm vị thế của họ, nếu không vị thế của họ có thể bị buộc phải thanh lý và các nhà đầu tư phải chịu tất cả các khoản lỗ gây ra từ đó.
  • Trong hệ thống giao dịch của sàn giao dịch, lệnh giới hạn do nhà đầu tư gửi lên không thể hủy bỏ một khi được thực hiện và nhà đầu tư phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra bởi cơ chế này.
  • Sàn giao dịch không đảm bảo lợi nhuận và cũng không chia sẻ lợi nhuận hoặc rủi ro với các nhà đầu tư.

3. Rủi ro Chính sách và Quy định

  • Giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số có thể phải đối mặt với rủi ro pháp lý và chính sách ở một số khu vực pháp lý nhất định. Các nhà đầu tư nên đưa ra những đánh giá thận trọng và đảm bảo rằng họ hiểu rõ chính sách và nền tảng pháp lý của các khu vực pháp lý có liên quan trước khi giao dịch.

4. Các Rủi ro liên quan khác

  • Khi người dùng sử dụng đòn bẩy cao, nó sẽ mang lại rủi ro lớn hơn cho người dùng và nền tảng. Do đó, để duy trì sự ổn định của thị trường, nền tảng sẽ theo dõi vị thế của người dùng sử dụng đòn bẩy cao. Khi nền tảng đánh giá rằng vị thế của người dùng có thể ảnh hưởng đến vị thế của họ khi sự ổn định có tác động lớn, các biện pháp tương ứng sẽ được thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở liên hệ, tiết lộ rủi ro, buộc giảm vị thế, thanh lý bắt buộc, ..., và một văn bản giải thích sẽ được gửi đến người dùng.
  • Các quy tắc giao dịch phái sinh của thị trường phái sinh tài sản kỹ thuật số, bao gồm nhưng không giới hạn ở hệ số điều chỉnh, ngày đáo hạn, quy tắc sản phẩm và các quy tắc khác, có thể được sửa đổi theo hoạt động thực tế của Website. Nếu Website cần giao sản phẩm trước thời hạn hoặc muộn hơn do trường hợp đặc biệt, người dùng cần xử lý vị thế kịp thời sau khi website thực hiện nghĩa vụ thông báo thông qua các thông báo trên website chính thức hoặc SMS, người dùng sẽ tự chịu mọi tổn thất hoặc lợi nhuận có thể phát sinh từ đó.

Chú ý:

  • Nhà đầu tư phải có hiểu biết chi tiết về kiến thức cơ bản và rủi ro liên quan đến giao dịch hợp đồng tiền tệ số và các quy tắc kinh doanh liên quan đến việc tham gia giao dịch phái sinh trước khi giao dịch.
  • Các vấn đề rủi ro được đề cập trong công bố rủi ro này không đầy đủ và tất cả các yếu tố rủi ro liên quan đến giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số không được liệt kê chi tiết. Trước khi đầu tư vào giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số, nhà đầu tư nên nghiêm túc xem xét các rủi ro có thể xảy ra khác.
  • Chúng tôi chân thành hy vọng và đề nghị các nhà đầu tư thận trọng khi quyết định tham gia giao dịch hợp đồng và phân bổ tài sản kỹ thuật số của họ một cách hợp lý dựa trên các điều kiện riêng của họ như khả năng chịu rủi ro.

Bitget Team

[Liên hệ chúng tôi qua]

Chăm sóc khách hàng: support@bitget.com

Hợp tác tiếp thị: BD@bitget.com

Hợp tác tạo thanh khoản:vip@bitget.com

[Tham gia cộng đồng Bitgetter tại]

Nhóm Telegram

Facebook

Twitter